• OBJAVLJENO: 17.08.2016.
73.sjednica
Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK za prvih šest mjeseci ove godine

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 17.08.2016.godine 73.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika 72. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za finansije:

 2.1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2016.godine;

2.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2016.godine;

2.3. Odluka o usmjeravanju sredstava reprezentacije Premijera i ministara u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

 3.1. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o saradnji zainteresiranih strana na realizaciji projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“;

3.3. Zaključak o imenovanju pregovaračkog tima za usklađivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2015/2016 godinu za mjesec mart 2016.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

 4.1. Zaključak o saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o uknjižbi imovine, broj: 01/2480/2016 od 25.07.2016.godine;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti i odobravanju isplate po Rješenju broj: 08-37-29-15/16;

4.3. Odluka o finansiranju Projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini“;

4.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje Projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini“.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

 5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje manifestacije „Grebak 2016“;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje obilježavanja godišnjice pogibije nastradalih u padu helikoptera – Bare;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje memorijalnog turnira „Mirsad Hurić“.

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje „Dana otpora MZ  Prača“.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o plaćanju druge uplate finansijskog doprinosa Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za implementaciju projekta BIH10/00079758 „Zeleni ekonomski razvoj“ i aktivnosti „Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Razmatranje zahtjeva za jednokratne pomoći;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku kopir aparata Skupštini BPK-a Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

8.1. Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim institucijama;

8.2. Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada.

9. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Meha Mašale, pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podatčke:

7.1. Odluka o davanju saslasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti Direktora privrednog društva ,,MESOPROMET’’ D.D. Goražde

7.2. Zaključci o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Ugovora o djelu.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podatčka:

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Na prijedlog Asima Plakala, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Sporazuma i Protokola koje potpisuje Vijeće ministara BiH sa Republikom Slovenijom.

Na prijedlog Alena Pašovića, pod 4. tačkom dnevnog reda povlači se podačkta 4.2.

Ovako izmijenjen i dopunjen dnevni red je usvojen.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 73.redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2016.godine.

Prema obrazloženju resornog ministra, ukupni prihodi za prvo polugodište ostvareni su iznosu od 15.212.890 KM, što je u poređenju sa istim periodom prethodne godine za 15% manje. Razlog ovog smanjenja je najvećim dijelom primjena „Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2016. godinu“ .

Ukupni  rashodi i izdaci Budžeta BPK za ovaj izvještajni period ostvareni su u iznosu od 16.247.030 KM što je 39% rashoda planiranih budžetom za 2016. godinu, a 10% manje u odnosu na ostvarene rashode u istom periodu 2015.godine. Pored smanjenja prihoda od indirektnih poreza, iz budžeta Federacije prema ovom kantonu nije bilo doznaka grantovskih sredstava.

Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK, kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za isti period ove godine, koji je takođe usvojen, proslijeđeni su Skupštini BPK na razmatranje.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a resorni ministar na potpisivanje Ugovora o saradnji zainteresiranih strana na realizaciji projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ sa Udruženjem za lokalne razvojne inicijative (ALDI), SSŠ „Džemal Bijedić“, Službom za zapošljavanje, Udruženjem poslodavaca, te Privrednom i Obrtničkom komorom BPK-a .

Vlada je danas imenovala pregovarački tim za usklađivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja, te odobrila sredstva za isplatu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2015/2016 godinu.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je odobrila finansiranje projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini“ Zavoda za javno zdravstvo, kao i sredstva za njegovu realizaciju u iznosu od 10.000 KM.

Usvojen je takođe i zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o uknjižbi imovine koji se odnosi na novoizgrađeni treći sprat bolnice.

Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja isplate sredstva udruženjima demobilisanih boraca BPK i općine Pale u FBiH za obilježavanje manifestacija „Grebak“ 2016. i „Dan otpora MZ Prača“, te obilježavanje godišnjice pogibije nastradalih u padu helikoptera-Bare.

Podršku ovog ministarstva dobio je i MRK „Goražde“ za organizovanje memorijalnog turnira „Mirsad Hurić“.

U okviru razmatranja odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je usvojila Odluku o plaćanju druge uplate finansijskog doprinosa Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ i aktivnosti na „Povećanju energetske efikasnosti javnih objekata u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ u iznosu od 50.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora „Mesoprometa“.

Po ovlaštenju Vlade, sjednicom je u odsustvu premijera predsjedavao ministar za finansije Nudžeim Džihanić.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.