• OBJAVLJENO: 24.03.2017.
95.sjednica
Prihvaćena inicijativa Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje Zapisnika sa 94. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart 2017.godine;

2.3. Odluka o imenovanju predstavnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u pregovarački tim radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i               zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Zagreb /Republika Hrvatska/, s ciljem upoznavanja sa obrazovanjem odraslih u Republici Hrvatskoj.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Mišljenje Ministarstva za unutrašnje poslove na Nacrt Zakona o prijevozu opasnih materija;

4.2. Izvještaj o provedenim mjerama pojačanog nadzora.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za boračka pitanja BPK Goražde da potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Prijedlog Zakona o objavljivanju propisa i drugih opštih akata u Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6.2. Razmatranje Mišljenja Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a koje se odnosi na Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske o zapošljavanju članova porodice diplomatskih i konzularnih predstavnika.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za privredu:

7.1. Informacija  Ministarstva  za  privredu  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde  o  podnesenom  zahtjevu  za  dodjelu  koncesije  putem  samoinicijativne  ponude  za  dodjelu  koncesije  putem  samoinicijativne  ponude za  korištenje  voda  Oglečevske  rijeke  radi  uzgoja  ribe  i  riblje  mlađi.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Razmatranje Inicijative za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji;

8.2. Mišljenje o prijedlozima zaključaka sa 4. Tematske sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.3. Razmatranje Zaključka Nezavisnog odbora;

8.4. Razmatranje Zaključaka Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja;

8.5. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative.

9. Tekuća pitanja.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Zakona o objavljivanju propisa i drugih opštih akata u Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je upućen u skuštinsku proceduru.

Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za unutrašnje poslove o Nacrtu Zakona o prijevozu opasnih materija FBiH, koje je takođe upućeno Skupštini BPK-a na razmatranje.

Ministar za boračka pitanja BPK Goražde dobio je saglasnost Vlade da potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite, a koji nemaju osiguranje po drugom osnovu za 2017.godinu . U prošloj godini  ovaj vid zdravstvene zaštite koristilo je 197 korisnika za koje je Vlada BPK-a, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja u budžetu obezbijedilo 50.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice , Vlada je dala saglasnost na Protokol o vođenju pregovora, te imenovala predstavnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u pregovarački tim radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je prihvatila inicijativu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji koji bi predstavljao daljnji korak u unaprjeđenju komunikacije i koordinacije aktivnosti usmjerenih na podizanju razine učinkovitosti borbe protiv korupcije u BiH.

Razmatran je i usvojen Izvještaj Uprave policije o provedenim mjerama pojačanog nadzora nad vađenjem riječnog materijala iz korita i obala rijeke Drine, s ciljem sprječavanja nelegalnog vađenja materijala i devastacije njenog korita i obale. Prema ovom izvještaju, u proteklom mjesecu, na području policijskih stanica Goražde i Ustikolina, nije zaprimljena niti jedna prijava koja se odnosi na nezakonit izvoz šljunka i pjeska iz korita rijeke Drine.

Vlada je takođe usvojila Odluku o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom kao i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart ove godine.

Usvojen je i Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.10.2016-31-12.2016.godine, koji je upućen Skupštini na usvajanje.

Izjašnjavanje o prijedlozima zaključaka sa 4. tematske sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o temi „Informacija o procesuiranju predmeta ratnih zločina na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je odgodila za nastavak sjednice koja će se održati u ponedjeljak nakon sastanka sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala odgovore na poslanička pitanja i inicijative.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.