• OBJAVLJENO: 26.04.2017.
Drugi nastavak 100.sjednice
Usvojeni programi utroška sredstava u budžetima ministarstava za privredu i boračka pitanja;Federalno ministarstvo za pitanje boraca odobrilo sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju centralnog spomen obilježja braniteljima BPK

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila  Akcioni plan za provedbu Strateškog cilja 1. Uspostaviti pogodno privredno okruženje i dinamičnu privredu, zasnovanu na prirodnim resursima i poslovnoj tradiciji iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojen je i Program utroška sredstava ovog ministarstva na ekonomskom kodu„Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ u iznosu od 400.000 KM te data saglasnost za plaćanje računa ispostavljenog od strane „Wald-projekt“ d.o.o. Bosanska Krupa, a u skladu sa Ugovorom za izradu šumskogospodarkse osnove za šumskogospodarsko područje „Bosansko-podrinjsko“ u iznosu od 71.025 KM.

Vlada je usvojila i program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja na ekonomskom kodu „Kapitalni transferi pojedincima“-samozapošljavanje pripadnika boračkih populacija u iznosu od 80.000 KM, te programe utroška sredstava na ekonomskim kodovima „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Tekući transferi pojedincima“ u iznosima od 280.000 i 610.000 KM.

Novčana sredstva odobrena su Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i Udruženju veterana policije regije Goražde za projekte obilježavanja godišnjice pogibije Ferida Dizdarevića i saboraca, odnosno obilježavanje Dana sjećanja na poginule pripadnike MUP-a RBiH.

Vlada je informisana i o tome da je Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata prihvatilo aplikaciju Vlade, odnosno Ministarstva za boračka pitanja, te odobrilo sredstva za izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju centralnog spomen obilježja braniteljima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Goraždu. Nakon ovoga, može se očekivati potpisivanje sporazuma između Vlade i Općine Goražde kao implementatora ovog projekta.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, Vlada je dala saglasnost na potpisivanje ugovora između Vlade i Službe za zapošljavanje BPK-a koji se odnosi na stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba visoke i više stručne spreme u kantonalnim institucijama i službama.

U nastavku sjednice primljeni su k znanju zaključci sa 10. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK- a Goražde, te razmatrani odgovori na poslanička pitanja i inicijative.

Učešće na današnjem zasjedanju Vlade imali su i novoimenovani ministri privrede, socijalne politike i boračkih pitanja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.