• OBJAVLJENO: 28.07.2017.
112.sjednica
Data saglasnost za potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za finansiranje sporta u 2017. godini

D n e v n i   r e d

 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odluka o davanju saglasnosti na utrošak sredstava po „Programu o izmjenama i dopunama Programa podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu“;

1.2. Informacija o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

1.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po Programu „Program utroška sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo za 2016.godinu“.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Elaborat o opravdanosti uvođenja informacionog sistema u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Periodični izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-30.06.2017.godine;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti Komisiji Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana ni po jednom osnovu, da izvrši prijavu na zdravstveno osiguranje za Zlatić Harisa, jer je istom neophodno liječenje, a ne ispunjava uslov o dužini prijavljenog prebivališta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o dopuni Odluke o komisijama koje imaju pravo na naknadu za svoj rad, a koje imenuju ministarstva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Školskom odboru JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde, JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde, JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na formiranje prvog razreda u školskoj 2017/18.godini;

3.3. Zaključci sa potpisivanje Ugovora dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti  na nivou  Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

4.1. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka prodaje polovne ALU-stolarije, broj: 03-14-462-19/17 od 20.07.2017.godine i pripadajućeg Prijedloga ugovora o kupoprodaji polovne ALU-stolarije demonitirane sa zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantonaGoražde;

4.2. Dostava Izvještaja revizije učinka „Efikasnost postupka izdavanja građevinskih dozvola u lokalnoj upravi“;

4.3. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka nabavke završnih građevinskih radova na 3.spratu i potkovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.4. Odluka o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom oktobra 2017.godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječiju nedelju“, dostavlja se;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa.

5. Tekuća pitanja

Na svojoj 112. redovnoj sjednici koja je održana jučer u kasnim poslijepodnevnim satima, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost premijeru BPK Goražde i ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde, a potpisivanje ugovora najavljeno je za kraj sljedeće sedmice.

Na prijedlog Ministarsrtva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada je dala saglasnost na odluke školskih odbora JU MSŠ „Enver Pozderović“, JU STŠ „Hasib Hadžović“ i JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za formiranje odjeljenja prvog razreda poljoprivrednog smjera, hemijsko-tehnološkog smjera, ugostiteljsko-turističkog smjera i tekstilnog smjera sa manjim brojem učenika u odnosu na minimum propisan Pedagoškim standardima u BPK Goražde.

Vlada  je usvojila Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka nabavke završnih građevinskih radova na 3. spratu i potkrovlju zgrade Vlade BPK Goražde, čime su stvoreni uslovi za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova i stavljanje u funkciju neopremljenih prostorija u zgradi Vlade s ciljem uspostave jedinstvenog administrativnog centra u BPK Goražde.

Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Informaciju o stanju šuma na području BPK Goražde Kantonalne uprave za šumarstvo.

Do završetka sjednice, Vlada je dala saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Programa podrške razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, a razmatran je i u skupštinsku proceduru upućen Periodični izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za period 01.01-30.06.2017. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.