• OBJAVLJENO: 21.12.2017.
3. vanredna sjednica
Usvojena Informacija o poduzetim mjerama u skladu sa Zaključkom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa 3. tematske sjednice posvećene zdravstvu

D n e v n i   r e d

1. Informacija o poduzetim mjerama u skladu sa Zaključkom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 01-37-1009/17 i sa realizacijom Zaključka sa 3. tematske sjednice, posvećene zdravstvu, koje su održane 0702. i 21.02.2017.godine.

 Ad 1.

Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda dao je dala je ministrica Sabira Bešlija, nakon čega su doneseni s lj e d e ć i:

 Z A K LJ U Č A K

1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Informaciju o poduzetim mjerama u skladu sa Zaključkom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa 3. tematske sjednice, održane 07.02. i 21.02.2017.godine i upućuje je Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dalju proceduru.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Z A K LJ U Č A K

1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde stavlja van snage Zaključak Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-34-2007/17 od 14.12.2017.godine.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.