• OBJAVLJENO: 25.12.2017.
131. sjednica
Razmatrani zaključci s 13.vanredne sjednice Skupštine BPK

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 3. vanredne i 130. (telefonske) sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Zauzimanje stava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na zaključke predložene na Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-14-1550/17 i Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-14 – 1723/17.

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu.

5. Razmatranje Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2018.godine.

6. Razmatranje Zaključka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 01-37-1028/17 od 25.12.2017.godine sa utvriđivanjem Plana rješavanja spora sa sindikatima zdravstvenih radnika, kao i Plana rješavanja eventualnih zahtjeva ostalih budžetskih korisnika.

7. Razmatranje odgovora na poslanička pitanja i inicijative.

8. Razmatranje Odluke o plaćanju računa.

9. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose za plaćanje ljekarskog uvjerenja.

10. Tekuća pitanja.

Nakon što je stavila van snage prethodno utvrđene Izmjene i dopune Budžeta BPK za 2017.godinu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je u nastavku 131.sjednice održane u poslijepodnevnim satima, u skupštinsku proceduru uputila novi prijedlog rebalansa Budžeta u iznosu od 37.177.835 KM.

U skupštinsku proceduru upućen je i prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za period januar-mart 2018.godine.

Vlada je razmatrala i zaključke s 13.vanredne sjednice Skupštine BPK u kojima je između ostalog naloženo utvrđivanje Plana rješavanja spora sa sindikatima zdravstvenih radnika, kao i Plana rješavanja eventualnih zahtjeva ostalih budžetskih korisnika. S tim u vezi, resorna ministrica informisala je Vladu da su jutros održani pregovori s oba sindikata zdravstvenih radnika. Budući da pregovori još nisu okončani, Vlada je izjašnjavanje o ovom pitanju ostavila do sutra ujutro, do kada bi resorno ministarastvo trebalo da dostavi konačan prijedlog povećanja satnice.

Vlada je na ovoj sjednici, u skladu za zaključkom Skupštine, formirala radnu grupu od resornih ministara i sekretara Vlade za zadatkom da razmotre mogućnosti usklađivanja plaća u svim drugim javnim službama (obrazovanje, policija i javna uprava), u skladu s mogućnostima i uz poštivanje principa koje je je utvrdila Skupština.

U nastavku sjednice, Vlada je razmatrala odgovore na poslanička pitanja i inicijative.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.