• OBJAVLJENO: 28.12.2017.
5. vanredna sjednica
Razmatran i usvojen prijedlog Kolektivnog ugovora za doktore i stomatologe u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Kolektivnog ugovora za doktore i stomatologe u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Uvodno obrazloženje po prvoj tački dnevnog reda dali su premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i ministrica Sabira Bešlija, te nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi prisutni ministri donesen je s lj e d e ć i:

Z A K LJ U Č A K

1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde saglasna je da se Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predloži slijedeće:

– Najniža neto satnica u oblasti zdravstva za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  iznosi 2,11 KM.

– Od 01.02.2018.godine primjenjuje se satnica 2.11 KM sa postojećim koeficijentima u zdravstvenim ustanovama.

– Od 01.06.2018.godine primjenjuje se satnica 2.11 KM, sa pojedinačnim poslovima, odnosno zanimanjima razvrstanim u grupe složenosti sa koeficijentima složenosti kako slijedi:

Zanimanja I grupe – koeficijent složenosti 4,3

Zanimanja odnosno poslovi za koja je potrebna visoka stručna sprema:

  • doktor medicine
  • doktor stomatologije

Zanimanja II grupe – koeficijent složenosti 5,0

Složeni i vrlo složeni poslovi za koje je potrebna visoka stručna sprema, doktor medicine i  doktor stomatologije i specijalizacija.

Zanimanje III grupe – koeficijent složenosti 5,2

Složeni i vrlo složeni poslovi za koje je potrebna visoka stručna sprema, doktor medicine i  doktor stomatologije i  subspecijalizacija.

2. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ovlašćuje Sabiru Bešliju, ministricu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da u ime Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potpiše Kolektivni ugovor sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije.

3. U slučaju potpisivanja Kolektivnog ugovora strane potpisnice saglasne su da se napravi prečišćeni tekst Kolektivnog ugovora.

4. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.