• OBJAVLJENO: 31.01.2018.
6.vanredna sjednica
Razmatrani amandmani na Prijedlog Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

D n e v n i  r e d

 1. Razmatranje amandmani na Prijedlog Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

 Ad 1.

            Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda dao je premijer Emir Oković, nakon čega su donesene  s l j e d e ć e:

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

Član 1.

 Ne prihvata se Amandman poslanice Edite Velić  na Prijedog Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

 O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

 

Član 1.

Ne prihvataju se amandmani poslanika Emira Frašta  na Prijedog Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

 

O D L U K A

o prihvatanju amandmana

Član 1.

Prihvataju se amandmani od I do IV poslanika Mujagić Rasima na Prijedlog Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i isti postaju sastavni dio Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
Prilikom glasanja za ovu Odluku suzdržan je bio ministar Damir Žuga a premijer Emir Oković je bio protiv.

O D L U K A

o prihvatanju amandmana

Član 1.

Prihvata se Amandman poslanika Rašidović Almira na Prijedlog Zakon o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i isti postaje sastavni dio Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

 Prilikom glasanja za ovu Odluku suzdržan je bio ministar Damir Žuga a premijer Emir Oković je bio protiv.

Pošto je dnevni red iscrpljen, vanredna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je završena u 15:30 sati.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.