• OBJAVLJENO: 13.02.2018.
137.sjednica
Utvrđena osnovica za plaću i naknada za topli obrok za mjesec JANUAR 2018. godine

Dnevni red

1.Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec JANUAR 2018. godine.

Ad 1.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja odluke pozvao je telefonski ministre, te nakon njihove saglasnosti  donesena je  sljedeća:

 O D L U K A

o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok

za mjesec JANUAR 2018. godine

Član 1.

Utvrđuje se osnovica za plaću zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave,kantonalnim ustanovama i drugim pravnim licima koja se finansiraju iz Budžeta Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, za mjesec JANUAR 2018. godine, u iznosu od 371,00 KM.

Član 2.

Zaposlenim licima iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), za mjesec JANUAR 2018. godine, u iznosu od 8,00 KM po jednom radnom danu.

 Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u ˝Službenim novinama Bosansko -podrinjskog kantona Goražde˝.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.