• OBJAVLJENO: 11.05.2018.
147.sjednica
Prihvaćen protokol o saradnji vlada Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i data saglasnost premijeru za njegovo potpisivanje

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 146. redovne sjednice i 7. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za februar 2018.godine;

2.2. Odluka o preraspodjeli rashoda i i izdataka između budžetskih korisnika;

2.3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta BPK-a Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Zaključak o primanju k znanju Informacije o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Zaključak o davanju ovlaštenja ministru za privredu da zaključi Ugovor o zakupu prostora i antenskog stupa na lokaciji „Uhota brdo“-Mravinjac, za smještaj predajnika i antenskog sistema, Radio i televiziji BN d.o.o. Bijeljina;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti za službeno putovanje u inostranstvo ministru za privredu BPK-a Goražde u Njemačku (Nurnberg).

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime IV (četvrte) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018.godinu;

4.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Nürnberg – Njemačka Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damiru Žugi, direktoru JU SSŠ“Džemal Bijedić“ Kurtović Admiru i stručnom saradniku za pravne poslove u Ministarstvu Duhović Amiru;

4.3. Odluka o izmjenama kriterija za dodjelu studentskih kredita.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

 5.1. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju demobilisanih boraca ABiH za Projekat „Pomoć oboljelim demobilisanim borcima“;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti OPŠiPB za Projekat teško oboljelim članovima udruženja.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provrednom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde;

6.2. Zaključak o davanju saglasnosti na tekst Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, dostavljen uz akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 06-41-134-46/17/ML od 20.04.2018.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Razmatranje protokola o suradnji Vlade Kantona Sarajevo i Vlade BPK-a Goražde;

7.2. Produženje Memoranduma o razumijevanju sa UNDP;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši mljevenje pšenice u količini od 40.000 kg za potrebe Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Udruženju penzionera i JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

9. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 147.sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta BPK-a Goražde i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Razmatran je i prihvaćen protokol o saradnji vlada Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te data saglasnost premijeru za njegovo potpisivanje, nakon što je tekst sporazuma prihvatila i Vlada Kantona Sarajevo. Sporazumom se između ostalog unaprjeđuje i promoviše privredna i trgovinska saradnja, saradnja u oblasti infrastrukturnih projekata, zdravstvene i socijalne zaštite, u oblasti starteškog planiranja, obrazovanja, kulture, sporta i turizma, kao i drugih oblasti.

Kroz produžetak Memoranduma o razumijevanju  na dodatne tri godine, do 2020 godine, Vlada je produžila saradnju sa UNDP-om u mnogim projektima, među kojima je i Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Na dopunu je vraćena Informacija Ministarstva za privredu o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz zaključak da se u situaciji kad još nije usvojen federalni Zakon o šumama, sagleda praksa ostalih kantona te uz uvažavanje kantonalnog zakona donese najprihvatljivije rješenje.

Razmatrana je i primljena k znanju  Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde, nakon čega je utvrđen konačan spisak ovih lica. Bosansko-podrinjski kanton je jedini kanton u Federaciji BiH koji je zdravstvenom zaštitom obuhvatio cjelokupno svoje stanovništvo, istaknuto je tim povodom.

Vlada je dala saglasnost na tekst Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih, readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, dostavljen uz akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Takođe, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2017/18. studijsku godinu. Izmjenama se broj studenata koji su stekli pravo na stipendiju povećava sa 120 na 190, kao i sredstva za njihovu isplatu u sedam rata.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila projekte Udruženja demobilisanih boraca i Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BPK-a Goražde koji se odnose na pomoć teško oboljelim članovima ovih udruženja.

Odobreni su tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi da izvrši mljevenje pšenice u količini od 40.000 kg za potrebe Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Udruženja penzionera.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.