• OBJAVLJENO: 15.03.2005.
Održana 124. sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Odobren program javnih radova za 2005. godinu
Pod predsjedavanjem Salka Obhođaša 06.09.2005.godine održana je 124.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Na početku sjednice, nakon uvodnog obrazloženja ministra Midhata Bašića i direktorice kantonalne Službe za zapošljavanje Nafije Hodo, Vlada je dala saglasnost na Odluku o odabiru projekata po programu “Javni radovi 2005.” Upravnog odbora Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde. Prema ovoj Odluci, javni radovi finansiraće se prema budžetu projekta “Javni radovi 2005.” u iznosu od 200.000,00 KM, kako slijedi:
– Općina Goražde 140.000,00 KM
– Općina Foča-Ustikolina 34.000,00 KM
– Općina Pale-Prača 26.000,00 KM
Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je donijela Uredbu o postupanju i uslovima za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje, te Odluku o odabiru firme “Goraždestan” kao najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji krova i fasade stambene zgrade u ulici Seada Sofovića Sofe broj 3 u Goraždu. Odobrena su i novčana sredstva za izvođenje radova na dogradnji ulične rasvjete u Mjesnoj zajednici Bogušići i zadužila resorno ministarstvo da provede proceduru odabira najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
Vlada BPK-a Goražde na ovoj sjednici, dala je saglasnost izvođaču radova firmi “Hodo” d.o.o. Goražde za izvođenje dodatnih radova na stambeno-poslovnom objektu “Lamela-H” u ukupnoj vrijednosti od 5095,88 KM.
Nakon uvodnog obrazloženja ministrice za boračka pitanja Nermane Sofović, Vlada BPK-a Goražde odobrila je novčana sredstva u iznosu od 1380,00 za rad ljekarske komisije koja daje nalaz i mišljenje u postupku revizije prvostepenih rješenja o pravima prema zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, a odobrena su i sredstva u iznosu od 5.390,00 KM za banjsko-klimatsko liječenje 10 pripadnika boračke populacije u RRC “Fojnica” u Fojnici.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 124. sjednici usvojila je Izvještaj o izvršenju Buždeta BPK-a Goražde za period 01.01.-30.06.2005.godine i dostavila ga Skupštini kantona u dalju skupštinsku proceduru. Prema ovom izvještaju, prihodi i rashodi u ovom periodu ostvareni su sa 44% od planiranih i za 11% su viši nego za isti period prošle godine. Prihodi od poreza u iznosu od 4.755.000,00 KM za 10% su manji od planiranih, a za 2% viši u odnosu na prošlu godinu. Neporezni prihodi u iznosu od 1.124.306,00 KM za 10% su viši nego za isti period prošle godine, dok su grantovi prema ovom Kantonu za 24% viši od prošle godine i prema riječima ministra finansija Milenka Grujića, jedan su od glavnih razloga stabilizacije budžeta.
Članovi Vlade usvojili su i Izvještaj o utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve iz budžeta Vlade BPK-a Goražde za prvih šest mjeseci 2005. godine i dostavili ga Skupštini kantona na razmatranje.
Vlada BPK-a Goražde dala je na ovoj sjednici saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji mjesta u kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove BPK-a Goražde, te odobrila novčana sredstva Turističkoj zajednici BPK-a Goražde u iznosu od 4.655,00 KM za sufinanisranje troškova splavarenja i troškova reklamiranja turističke ponude Kantona. Odobrena su i sredstva od 20.000,00 KM Muškom rukometnom klubu “Goražde” za učešće u Premijer ligi BiH, kao i novčana sredstva u iznosu od 1200,00 KM za nabavku 15 komada knjige “Srebrenica” od Tarika Samaraha.
Na kraju sjednice, Vlada BPK-a Goražde odobrila je novčana sredstva u iznosu od 12.500,00 KM namijenjenih za rad parlamentarnih stranaka, kao i novčanu pomoć JP RTV BPK Goražde u iznosu od 4000,00 KM za izmirenje obaveza prema Regulatornoj agenciji za komunikacije.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.