• OBJAVLJENO: 02.10.2018.
163.telefonska sjednica
Usvojen zaključak u vezi s nabavkom goriva za motorna vozila

Zbog službene odsutnosti premijera, telefonskom sjednicom je predsjedavao ministar za finansije Nudžeim Džihanić.

Ministar za finansije Nudžeim Džihanić  Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra:

 1.Prijedlog Zaključka u vezi sa nabavkom goriva za motorna vozila.

 Ad 1.

Ministar za finansije Nudžeim Džihanić zbog hitnosti donošenja zaključka pozvao je telefonom ministre, te nakon njihove saglasnosti  donesen je s lj e d e ć i:

 Z A K LJ U Č A K

1. Zbog isteka Okvirnog sporazuma za nabavku tečnih goriva za službena motorna vozila Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (04.10.2018.godine), zadužuju se budžetski korisnici koji koriste službena motorna vozila da do završetka postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača, nabavku goriva za motorna vozila vrše u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama-Direktnim sporazumom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.