• OBJAVLJENO: 08.11.2018.
167.telefonska sjednica
Privrednom društvu “EMKA BOSNIA” d.o.o. Goražde ustupljeno zemljište na korištenje u kasarni “Šišeta”

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra slijedeći:

DNEVNI RED

1. Odluka o ustupanju na korištenje zemljišta u kasarni “Šišeta”.

2. Odluka o poništenju postupka javne nabavke drvene peleti i Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke.

3. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći.

 Vlada je usvojila  Odluku o ustupanju na korištenje zemljišta u kasarni “Šišeta”.

Ovom Odlukom ustupa se na korištenje privrednom društvu “EMKA BOSNIA” d.o.o. Goražde zemljište u kasarni “Šišeta”,  označeno kao dio k.č. 50/3, površine 1145 m² i zemljište označeno kao dio k.č. 174, površine 4404 m², upisane u PL 3832, K.O. Goražde I, bez naknade. Kako je navedeno,zemljište je ovom privrednomk društvu ustupljeno radi realizacije projekata koji se odnose na poslovne aktivnosti i zaštitu okoliša na period  od stupanja na snagu ove odluke pa do 01.06.2023.godine.

Vlada je donijela i Odluku o  poništenju postupka javne nabavke drvene peleti za zagrijavanje objekata Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za grejnu sezonu 2018/2019 po metodu – Otvoreni postupak za dostavu ponuda, jer nije prispjela nijedna ponuda.

Nakon toga, Vlada je donijela Odluku o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke ovog energenta.  Javna nabavka izvršit će se u količini od 530 tona peleti, ukupne procijenjene vrijednosti javne nabavke u iznosu od 205.000,00 KM bez PDV-a za dvije grejne sezone.

U nastavku ove sjednice usvojena je Odluka o odobravanju  jednokratne novčane pomoći NK “AZOT” Vitkovići u iznosu od  850,00 KM   za  završetak prvenstva.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.