• OBJAVLJENO: 25.12.2018.
175.sjednica
Usvojen prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01. do 31.03.2019.godine

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01. do 31.03.2019.godine.

2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za period januar – mart 2019.godine.

3. Zaključak prema Skupštini BPK-a Goražde.

4. Odluka o odobravanju službenog putovanja u SAD.

5. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 48 tona drvene peleti po cijeni 462,15  KM/t u vrijednosti 22.183,20 KM.

6. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec DECEMBAR 2018. godine.

Vlada je utvrdila prijedloge odluka o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JU “Služba za zapošljavanje BPK ” za period od 01.01. do 31.03.2019.godine i uputila ih Skupštini na usvajanje.

Vlada je razmatrala dopis – urgenciju Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u kojem se navode štetne posljedice koje mogu nastupiti ne donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, te se poziva Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da ovu tačku stavi na dnevni red i razmatra najkasnije do 31.12.2018.godine.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, takođe predlažila je Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da se na ovoj sjednici razmatraju tačke koje se odnose na finansiranje Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, JU„Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ i Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koje su dostavljene Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je odobrila  službeno putovanje u inostranstvo policijskom komesaru  Uprave  policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – generalnom inspektoru policije Laković Ademu,  u svrhu učestvovanja u Studijskom putovanju u Majami, Savezna država Florida ( Sjedinjene Američke Države ). Studijsko putovanje se organizuje od strane Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj  obuci Ministarstva pravosuđa SAD-a (USDOJ/ICITAP) i obavit će se u periodu   od 05. do                        13.januara 2019.godine.

Data je saglasnost Direkciji robnih rezervi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku  48 tona drvene peleti po cijeni 462,15 KM/t  u  vrijednosti 22.183,20 KM od odabranog dobavljača „HIFA PETROL“ D.O.O. SARAJEVO prema odredbama Okvirnog sporazuma.

Utvrđena je osnovica za plaću i naknada za topli obrok korisnicima Budžeta BPK za decembar 2018.godine.

Vlada je zadužila Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da pripremi Odluku o preraspodjeli sredstava unutar Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kako bi se stvorili uslovi za namirenje nedostajućih sredstava budžetskim korisnicima, a u cilju omogućavanja isplate plaća, doprinosa, naknada i drugih nužnih i neophodnih izdataka za mjesec decembar 2018.godine za sve  budžetske korisnike.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je na kraju ove sjednice ponovno urgirala da Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zakaže vanrednu sjednicu na kojoj će se razmatrati Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.