• OBJAVLJENO: 29.12.2018.
176.sjednica
Data saglasnost na isplatu novčanih sredstava na ime prvog dijela subvencije kupoprodajne cijene 1m2 stana u stambeno-poslovnom objektu “Lamela H4”

D n e v n i   r ed

1. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde  sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti na isplatu novčanih sredstava na ime prvog dijela subvencije kupoprodajne cijene 1m2 stana  u stambeno-poslovnom objekta “Lamela H4” u Goraždu;

2.2. Odluke o potvrđivanju Odluka Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  o povratu uplaćenih sredstava na ime kaucije.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka  o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih stipendija  studentima sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2017/2018 godinu za mjesec juli 2018. godine;

3.2. Odluka  o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV  Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde d.o.o.   na ime XII (dvanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018. godinu;

3.3. Zaključak kojim  se saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje i potpisivanje Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde i Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.4. Odluka  o davanju saglasnosti ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za plaćanje računa;

3.5. Odluka o davanju suglasnosti za raspisivanje Oglasa za prijem pripravnika.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec decembar 2018. godine;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec decembar 2018 .godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Odluka o izmjenama Odluke broj: 03-14-1538/18 od 05.11.2018. godine i Odluka o izmjenama Odluke broj: 03-14-1424/18 od 12.10.2018. godine

6. Tekuća pitanja.

Na početku sjednice, data je  saglasnost na Program o izmjenama Programa utroška sredstava iz Budžeta Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, sa ekonomskog koda Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, Vlada je dala saglasnost na isplatu novčanih sredstava u iznosu od 170.000,00 KM  firmi GPD “Drina” d.d. Goražde na ime prvog dijela subvencije kupoprodajne cijene  1m2 stana  u stambeno-poslovnom objekta “Lamela H4” u Goraždu .  Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zaduženi su da u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu planiraju iznos od 100.000,00 KM, sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda za isplatu drugog dijela subvencije kupoprodajne cijeme u ovoj stambeno-poslovnoj zgradi.

Vlada je odobrila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 30.050,00 KM na ime isplate studentskih stipendija studentima sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2017/2018 godinu, za mjesec juli 2018. godine.

Vlada je takođe odobrila  39.000,00 KM Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime uplate XII (dvanaeste) od ukupno XII  (dvanaest) redovnih tranši za 2018. godinu namijenjene za isplatu plaća i doprinosa.

Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  data je saglasnost za donošenje i potpisivanje Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u srednjim školama i osnovnim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po usvajanju Budžeta za 2019.godinu i obezbjeđivanja sredstava u istom za realizaciju donešenih instrukcija.

Do kraja sjednice, Vlada je odobrila novčana sredstva za rad boračkih udruženja i projekt poboljšanja statusa boračkih populacija za decembar 2018.godine, te dala saglasnost Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku goriva za motorna vozila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – Direktnim sporazumom,  a do završetka postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za institucije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po raspisanom tenderu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.