• OBJAVLJENO: 16.01.2019.
180.sjednica
Data saglasnost na Godišnji plan gospodarenja šumama u državnoj svojini za 2019.godinu

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Informacija u vezi sa davanjem saglasnosti na Godišnji plan gospodarenja šumama u državnoj svojini za 2019.godinu.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec novembar i decembar 2018.godine;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti za zdravstveno osiguranje.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

3.1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke tečnih goriva za službena motorna vozila u vlasništvu institucija BPK-a Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o pružanju usluga skladištenja i čuvanja roba koji treba da se zaključi između Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde i Porezne uprave FBiH-Kantonalni porezni ured Goražde.

5. Tekuća pitanja.

Uvodno obrazloženje po prvoj tački dnevnog reda dao je ministar Anes Salman, nakon čega je donesen slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Uzimajući u obzir važnost i neophodnost u funkcionisanju J.P. Bosansko-podrinjske  šume d.o.o. Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je saglasna za donošenje saglasnosti od strane Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Godišnji plan gospodarenja šumama za 2019. godinu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nalaže Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Kantonalnoj upravi za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde da u narednom periodu usaglase stavove u pogledu donošenja Godišnjeg plana, te uklone eventualne nedostatke u provođenju Godišnjeg plan gospodarenja šumama za 2019.godinu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je odobrila novčana sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec novembar i decembar 2018.godine za 3 lica, te usvojila Zaključak o davanju saglasnosti za zdravstveno osiguranje za jedno lice koje nije bilo zdravstveno osigurano po drugom osnovu.

Vlada je prihvatila  preporuku Komisije za zajedničku nabavku i za najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke tečnih goriva za službena motorna vozila  u vlasništvu institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, izabrala društvo «Energopetrol» d.d. Sarajevo, sa ponudom, br.EPO.6.1-3-2074/18 od 19.11.2018.godine i ponuđenom cijenom od 262.600,00 KM, bez PDV-a.

Na kraju sjednice, Vlada je dala  saglasnost direktoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o pružanju usluga  skladištenja i čuvanja roba sa Poreznim uredom FBiH – Kantonalni porezni ured Goražde, na period 01.01.2019 – 31.12.2021. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.