• OBJAVLJENO: 18.02.2019.
183.sjednica
Imenovan Organizacioni odbor za obilježavanje Dana nezavisnosti BiH

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za poduzetnika-obrtnika „ES-PROMET“ d.o.o. Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Zaključak o odobravanju isporuke lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

3.1. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 01.marta-Dana nezavisnosti BiH.

4. Razmatranje zahtjeva Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za zaključivanje Ugovora o djelu.

5. Tekuća pitanja.

 Na početku sjednice, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za poduzetnika-obrtnika „ES-PROMET“ d.o.o. Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, odobreno je 2000 litara lož ulja JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde, za potrebe zagrijavanja prostorija ove javne ustanove.

Vlada je imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 01.marta-Dana nezavisnosti BiH od 12 članova čiji je zadatak da pripremi prijedlog Programa i Finansijskog plana obilježavanja 01. marta – Dana nezavisnosti BiH i dostavi ga Vladi BPK-a na usvajanje.

U nastavku sjednice. Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Ugovora o djelu za obavljanje pomoćnih poslova u inspekcijskom nadzoru inspektora za ceste i cestovni promet.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.