• OBJAVLJENO: 22.03.2019.
187.sjednica
Usvojeni prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2019.godinu

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 185 i 186. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu;

2.2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija, dijela profitne marže privrednim društvima;

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Izvještaj o radu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2018.godinu;

4.2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2018.godinu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Rješenje o razrješenju Školskog odbora i Rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za izmirenje obaveza u vezi obavljene Laboratorijske analize pilećeg mesa u Laboratoriji za mikrobiološka ispitivanja Ventarinarskog fakulteta u Sarajevu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

7.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavana „Dana sjećanja na poginule pripadnike policije“ za 2019.godinu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblavi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Razmatranje zahtjeva za imenovanje kantonalnog koordinatora za reformu javne uprave;

8.2. Zahtjevi za jednokratne pomoći;

8.3. Informacija iz nadležnosti Vlade BPK Goražde, traži se;

8.4. Plaćanje računa;

8.5. Obavještenje o nemogućnosti obavljanja poslova.

9. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 187.redovnoj sjednici usvojila je prijedloge Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu i poslala ih u skupštinsku proceduru.

Budžet Bosansko-podrinjskog kantona usvojen je u iznosu od 39.344.876 KM i prema obrazloženju resornog ministra za finansije u skladu je sa pozitivnim mišljenjem federalnog Ministarstva finansija.

Kako je istaknuto, rashodi i izdaci i pokriće deficita u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu planirani su u istom iznosu kao i prihodi, te su za 4% manji u odnosu na Budžet za 2018.godinu.

Vlada je takođe usvojila i u skupštinsku proceduru uputila izvještaje o radu i izvršenju Finansijskog plana za 2018.godinu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Donijeta su rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, a na zahtjev Federalnog ministarstva pravde, imenovan je i kantonalni koordinator za reformu javne uprave.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je usvojila odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija, dijela profitne marže za tri privredna društva, prema Ugovoru o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja sa Bosna bank International d.d. Sarajevo.

Do kraja sjednice, Vlada je odobrila novčana sredstva za obilježavanje „Dana sjećanja na poginule pripadnike policije“ za 2019.godinu Udruženju veterana policije regije Goražde, a odobreno je i nekoliko zahtjeva za jednokratne novčane pomoći.                                               


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.