• OBJAVLJENO: 26.04.2019.
1.konstituirajuća sjednica
Održana konstituirajuća sjednica Vlade BPK Goražde

D n e v n i  r e d

 

 1.Konstituisanje Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.
2. Prijedlog odluka o određivanju potpisnika za račune Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program obilježavanja „Dana otpora u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2019.godinu.

Novoimenovana Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u sastavu:

  • Aida Obuća, premijerka
  • Mensud Arnaut, ministar za privredu
  • Edin Aganović, ministar za boračka pitanja
  • Eniz Halilović, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
  • Bojan Krunić, ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
  • Šemso Muslić, ministar za finansije
  • Nizama Rišljanin, ministrica za unutrašnje poslove
  • Arman Bešlija, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i
  • Nataša Danojlić, ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose, danas je održala svoju konstituirajuću sjednicu.

Uvodno obrazloženje po prvoj tački dnevnog reda dala je premijer Aida Obuća, koja je naglasila  da se radi o 1. konstituirajućoj sjednici, te upoznala ministre sa aktivnostima koje je potrebno odmah preduzeti, a prije svega sa potrebom da se u što kraćem vremenskom roku izvrši primopredaja sa prethodnim ministrima, te da se sagleda stanje po resornim ministarstvima.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća je prisutne ministre upoznala sa još niz operativnih poslova i zadataka koje je potrebno što prije učiniti, dok je sekretar Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Sijerčić, podijelio članovima Vlade Zakon o Vladi, Poslovnik o radu Vlade BPK-a Goražde i Uredbu o dostavljanju propisa prema Vladi BPK-a Goražde, naglašavajući da se radi o dva najznačajnija akta koji se odnose na sam rad i funkcionisanje Vlade BPK-a Goražde.

Na ovoj sjednici usvojena je Odluka o određivanju potpisnika za račune Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja manifestacije „Dani otpora u BPK Goražde“ za 2019. godinu.

Konstituirajućoj sjednici priustvovala je i predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edita Velić.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.