• OBJAVLJENO: 30.05.2019.
6.sjednica
Usvojeni Program rada Vlade i Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 

2.1. Zaključak o promjeni namjene projekta i utroška dodjeljene državne pomoći po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2018.godinu“;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Aneksa III Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vražalice“ na rijeci Prači u Općini Pale-Prača sa privrednim društvom „Elegija“.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.2. Odluka o utvrđivanju visine dječijeg dodatka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku kompjuterske opreme.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec april 2019.godine;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec april 2019.godine;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja obilježavanja godišnjice pogibije Hasana Turčala Brzog i saboraca.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje porocedure na zamjeni vanjske drvene stolarije na fiskulturnoj sali;

6.2. Zaključak o razmatranju Izvještaja o radu JP RTV BPK.a Goražde d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2018.godine;

6.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde, za pokretanje procedure izvođenja radova na zamjeni vanjske drvene stolarije na koncertnoj sali JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

7.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec maj 2019.godine.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti GPD „Drina“ d.d. Goražde (kupac) da može pristupiti daljoj prodaji u cilju realizacije Projekta o izgradnji stambeno-poslovnih objekata „Lamela-H3“ i „Lamela-H4“ u Goraždu.

9.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu;

9.2. Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu;

9.3. Faktura broj 183/19 dostavlena od A-S Company d.o.o. Goražde;

9.4.Odluka o odobravanju novčanih sredsta Islamskoj zajednici u BiH Medžlis Islamske zajednice Goražde Izvršni odbor.

9.5. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka Vlade BPK-a Goražde i imenovanje predstavnika BPK-a Goražde u Odboru za praćenje realizacije Projekta.

10. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 6.redovnoj sjednici usvojila je svoj Program rada, kao i Ciljeve i politiku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu, koji su proslijeđeni Skupštini na davanje saglasnosti.

Uzimajući u obzir činjenicu kontinuiranog toka društvenih procesa, širi kontekst strateškog planiranja i postojećih važećih strateških dokumenata, razvoj privredne proizvodnje, zapošljavanje, postizanje fiskalne stabilnosti, unaprijeđenje rada javne uprave Bosansko – podrinjskog kantona Goražde imat će prioritet u djelovanju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, istaknuto je tom prilikom.

Vlada nije imala primjedbi na Izvještaj o radu JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2018.godine i Godišnji obračun, koji su takođe proslijeđeni u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je utvrdila visinu dječijeg dodatka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovu godinu.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost za zaključivanje Aneksa III Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vražalice“ na rijeci Prači u Općini Pale u Federaciji BiH sa privrednim društvom „Elegija“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo je saglasnost Vlade za nabavku kompjuterske opreme, a Osnovna škola „Husein ef. Đozo“ i Osnovna muzička škola „Avdo Smailović“ za pokretanje procedure izvođenja radova na zamjeni vanjske, drvene stolarije na fiskulturnoj, odnosno koncertnoj sali.

Usvojena je takođe i Odluka o davanju saglasnosti GPD „Drina“ d.d. Goražde da može pristupiti daljoj prodaji u cilju realizacije Projekta o izgradnji stambeno-poslovnih objekata „Lamela-H3“ i „Lamela-H4“ u Goraždu.

Vlada je odobrila redovne novčane tranše za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za april, kao i za sufinansiranje obilježavanja godišnjice pogibije Hasana Turčala Brzog i saboraca.

Novčana sredstva za podršku ramazanskih aktivnosti odobrena su i Izvršnom odboru Medžlisa Islamske zajednice Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok budžetskim korisnicima za maj ove godine.

U Odbor za praćenje realizacije Projekta  cestovnog povezivanja Goražde-Hranjen-Hrenovica, umjesto bivšeg premijera, imenovana je aktuelna premijerka Aida Obuća. Istovremeno, Vlada je zatražila inteziviranje rada ovog Odbora, odnosno zakazivanje njegove sjednice, kako bi se upoznala sa trenutnim aktivnostima na ovom projektu.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je 4 i 5 juni, prvi i drugi dan Ramazanskog bajrama, proglasila kao neradne dane.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.