• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 125.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde

Imenovan vršilac dužnosti ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 125. redovnoj sjednici ovlastila je stručnog saradnika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Emiru Drakovac da obavlja poslove iz nadležnosti ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport do imenovanja novog ministra.
Ovo rješenje uslijedilo je nakon što je neopozivu ostavku na funkciju ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport podnio dosadašnji ministar Osman Somun koji u ostavci nije naveo razloge za njeno podnošenje.
Vlada je formirala Komisiju koja će iznaći najprihvatljivije rješenje upisa djece koja se u redovnom roku nisu uspjela upisati u MSŠ „Enver Pozderović“ i STŠ „Hasib Hadžović“ u Goraždu jer nisu položili prijemne ispite. Roditelja i djeca protestvovali su u resornom ministarstvu i kod Premijera kantona je nisu željeli da se u upišu u jedinu preostalu Srednju stručnu školu „Džemal Bijedić“, budući da prema planu i programu u pomenutoj školi nije bilo odgovarajućih zanimanja koja bi odgovarala djevojčicama.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.