• OBJAVLJENO: 31.10.2019.
24.sjednica i nastavak 23.sjednice
U skupštinsku proceduru upućeni nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK za 2020.godinu

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Amandmani na na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

1.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (konkuretni postupak) za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dizemzije vozila na Javnim cestama;

1.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (Otvoreni postupak) za izvođenje radova na redovnom (zimskom i ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara – Goražde – Hrenovica za 2019/20.godinu.

2. Razmatranje amandmana na Prijedlog Zakona o policijskim službenicima.

3. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na današnjem nastavku 23.redovne sjednice, usvojila je na, prijedlog Ministarstva za finansije, nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu i uputila ih skupštinsku proceduru.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde razmatrala je danas dostavljeni materijal koji se odnosi na prijedloge projekata za Program javnih investicija BPK Goražde za period 2020-2022.godina. S tim u vezi, a imajući u vidu da je istekao mandat od četiri godine Komisiji koju je formirala Vlada BPK Goražde, donesen je zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za finansije da hitno predloži sastav Komisije koju će imenovati Vlada BPK Goražde u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija.

Nakon imenovanja Komisije, biće dostavljen razmatrani materijal kako bi se provela dalja procedura u pripremanju, predlaganju i donošenju Programa javnih investicija BPK Goražde za period 2020-2022.godina.

Pored Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača putem konkurentskog postupka za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama, usvojena je i Odluka  o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde, za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača putem otvorenog postupka za izvođenje radova na redovnom zimskom i ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica.

Nakon nastavka 23. sjednice, Vlada je održala i 24.redovnu sjednicu.

Na 24. redovnoj sjednici utvrđeni su i amandmani na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Goražde.

Takođe, razmatrani su i nisu prihvaćeni amandmani na prijedlog Zakona o policijskim službenicima koji su podnijeli poslanici na 7.redovnoj sjednici Skupštine.

Na nastavku ove sjednice koji je održan 4.11.2019.godine, Vlada je odobrila službeno putovanje u inostranstvo policijskim službenicima Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, radi studijske posjete Republici Sjevernoj Makedoniji koja će se, u organizaciji  Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, obaviti u periodu od  05. do 08. novembra 2019. godine.

Data je saglasnost JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići za podnošenje prijave na Program sufinansiranja zapošljavanja – mjera: Nova prilika 2019 raspisan od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, za prijem higijeničara na period od 6 mjeseci, te

donijeto Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupaka nabavke usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.             


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.