• OBJAVLJENO: 17.12.2019.
Nastavak 31.sjednice
Utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u današnjem nastavku 31.redovne sjednice, utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Osnovni razlog donošenja izmjena ovog zakona koji je po skraćenom postupku upućen u dalju skupštinsku proceduru, je usklađivanje sa federalnim zakonima koji regulišu oblast boračko-invalidske zaštite, ali i poboljšanje samog teksta važećeg Zakona, odnosno redifinisanje pojedinih prava utvrđenih Zakonom u smislu efikasnije realizacije.

Prema obrazloženju ministra za boračka pitanja, uvedeno je novo pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama, prednost pri smješatju u penzionerske domove i gerontološke centre, te redefinisano pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na jednokratnu novčanu pomoć, pravo na pomoć u slučaju smrti i druga prava.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Zaključne napomene o Šestom periodičnom izvještaju  Bosne i Hercegovine o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) za izvještajni period 2013-2016.godina, dostavljen od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. S tim u vezi, Vlada je zadužila ministarstva na koja se direktno odnose zaključci da preduznu konkretne aktivnosti i korake u njihovoj implementaciji te da izvijeste Vladu o preduzetim aktivnostima.

Razmatrano je takođe i primljeno znanju Mišljenje Ministarstva za privredu o Inicijativi JP „Bosansko-podrinjske šume Goražde za osnivanje zaštićenog pejzaža „Memorijalno-spomenički kompleks Posestra“. Ova inicijativa se smatra opravdanom te su nadležna ministarstva, premijerka i sekretar Vlade zaduženi da obave razgovor sa podnosiocima inicijative kako bi se utvrdio plan aktivnosti i konkretni koraci na njenoj realizaciji.

Na doradu je, zbog nepotpunih podataka, vraćen Izvještaj o mjerama aktivne politike zapošljavanja za četiri godine (2016-2019) kantonalne Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde za ponovno pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na javnim cestama budući da je prethodni postupak proglašen neuspješnim.

Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“Goražde data je saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Opremanje kabineta stranih jezika“, a Osnovnoj školi „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure o izboru najboljeg ponuđača za zamjenu krovova i dimnjaka na područnim školama u Brzači i Rešetnici.

Usvojena je i odluka odobravanju novčanih sredstava na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2019.godini, koji je zaključen između Ministarstva za privredu , Obrtničke komore BPK, Fondacije Wings of hope Deutchland i Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“iz Sarajeva.

Sportskom savezu BPK-a Goražde odobrena su sredstva za decembar ove godine.

Vlada je odobrila raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde.

Nakon što je primljena k znanju informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj konkursnoj proceduri, Vlada je usvojila rješenja o razrješenju privremenog i imenovanju novog Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje BPK Goražde.

Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JU Centar za socijalni rad data je saglasnost za prijem pripravnika (SSS), na period od šest mjeseci po osnovu Programa Zavoda za zapošljavanje o sufinansiranju zapošljavanja 2019.godine.

Na kraju sjednice, Direkciji za robne rezerve BPK Goražde odobrena je nabavka 8.500 litara lož ulja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.