• OBJAVLJENO: 24.12.2019.
34.sjednica
Utvrđeni amandmani na Prijedlog Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu

D n e v n i  r e d

 1. Utvrđivanje Amandmana na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu.

2. Utvrđivanje Amandmana na Prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu.

3. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na jutrošnjoj 34.redovnoj sjednici utvrdila je amandmane na Prijedlog Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu.

Prijedlog Amandamana I odnosi se na povećanje određenih ekonomskih kodova Vlade Kantona radi obezbjeđenja potrebnih sredstava za određene projekte koji se nisu realizovali u tekućoj godini,a za koje postoji stvarna potreba u skladu sa utvrđenim programom rada Vlade.

U okviru Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice neophodna su i dodatna sredstva za Dom za stara i iznemogla lica kako bi se stabiliziralo poslovanje ove ustanove.

Ovi amandmani upućeni su na današnje skupštinsko zasjedanje i uvršteni su u Prijedlog Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu.

U nastavku sjednice, koja je održana u pauzi skupštinskog zasjedanja, Vlada je razmatrala i amandamane poslanika na prijedlog Budžeta BPK za 2020.godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.