• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 128.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Razmatrana ostavka Premijera BPK-a Goražde

Vlada BPK-a Goražde na svojoj 128.redovnoj sjednici razmatrala je Informaciju o ostavci Premijera Salka Obhođaša sa obrazloženjem njenog podnošenja i aktom Izborne komisije BiH. Premijer Obhođaš i ovom prilikom je kazao kako je iz informacija objavljenim u medijima, a onda iz Obavještenja Izborne komisije koje mu je proslijedio predsjedavajući Skupštine BPK-a Goražde dr. Alija Begović, saznao o navodnom kršenju Izbornog zakona BiH, te da nikada nije dobio nikakvu odluku o smjeni ili sankciji za kršenje zakonitosti.
On je naglasio da po članu 20.9 a Izbornog zakona BiH ne krši zakonitost jer se taj član primjenjuje na osobe koje je Privremena izborna komisija i Izborna apelaciona podkomisija smijenila zbog , u pomenutom članu, navedenih razloga. Što se tiče člana 112. pravila i propisa PIK-a, Premijer Obhođaš je kazao kako je tu narušio propise i da je sankcije predviđene za ovaj prekršaj ispoštovao, jer se u oktobru 2002. godine nije kandidovao na izborima. Ova sankcija istekla je 26.februara 2005.godine. Prema njegovim riječima i u septembru prošle godine po istom pitanju, na osnovu dopisa Izborne komisije BiH, bio je pozivan u OHR, gdje je nakon ponuđene dokumentacije i podataka dobio potvrdu obavljanja mandata premijera.
Inače, potpuno je nelogično kako je Premijer Obhođaš, prvo kao načelnik općine Pale-Prača, a potom tri godine kao premijer mogao obavljati pomenute dužnosti i proći provjere OSCE-a i OHR-a , a da se tek danas utvrdi da krši propise PIK-a.
O svemu ovome odrediće se Skupština kantona, dok su ministri u Vladi cijeli ovaj slučaj okarakterisali tendencioznim , a optužbe neutemeljene .
Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ovoj sjednici usvojili su između ostalog, prijedlog Zakona o pravobranilaštvu BPK-a Goražde i uputili ga u skupštinsku proceduru.
Vlada je odobrila redovne grantove općinama Pale-Prača i Foča-Ustikolina za mjesec septembar 2005.godine u iznosima od po 25.000,00 KM, kao i zahtjev za jednokratnu novčanu nadoknadu članovima kantonalne Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde.
Na ovoj sjednici, data je saglasnost Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na dogradnji javne rasvjete u naselju Bogušići sa firmom „Peštek promet“d.o.o. Goražde, kao i za potpisivanje Ugovora o sanaciji i uređenju zgrade Bosansko-podrinjskog kantona u ulici 1. Slavne višegradske brigade 2a sa firmom „Goraždestan“ iz Goražda.
Vlada je odobrila zahtjev za razriješenje Ismeta Omeragića sa dužnosti predsjednika Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde, te odbila zahtjev za razriješenje Muhidina Pleha sa poslova i radnih zadataka člana Stalnog nadzornog tijela nad građenjem.
Usvojena je i Odluka o izmjeni i dopuni odluke o davanju saglasnosti za nabavku udžbenika prema kojoj se iz člana 1. ove Odluke brišu učenici srednjih škola, pa se saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku i kulturu za nabavku udžbenika, odnosi na 100 učenika osnovnih škola.
Tročlanoj delegaciji, na čelu sa Premijerom kantona odobren je službeni put u Francusku, u Dijon radi prisustvovanja „Međunarodnom sastanku solidarnosti“, koji se održava u organizaciji Skupštine evropskih regiona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.