• OBJAVLJENO: 06.12.2004.
90. sjednica
Usvojen Program mjera podsticaja zapošljavanja nezaposlenih lica s prostora ovog kantona

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 90. redovnoj sjednici pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, usvojili su prijedlog Zakona o postupanju sa predstavkama i prijedlozima i uputili ga u skupštinsku proceduru. Donošenje ovog zakona omogućiće efikasnije ostvarivanje i zaštitu prava i obaveza građana i pravnih lica, kao i obezbjeđivanje ustavnosti i zakonitosti rada organa zakonodavne vlasti.

Ovom prilikom, Vlada je usvojila i Uredbu o pravilima za izradu pravnih propisa u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, kao i saglasnost za prihvatanje inicijative Tuzlanskog kantona za donošenje Zakona o naplati obračunatih, a neuplaćenih dospjelih neizmirenih javnih prihoda.

Na ovoj sjednici, Vlada BPK Goražde podržala je zajednički projekt Ministarstva za privredu i JP RTV BPK Goražde o izboru najuspješnije firme i menadžera u 2004. godini, te za ovu namjenu odobrila novčana sredstva u iznosu od 3000,00 KM.

Novčana sredstva u iznosu od 6500,00 KM odobrena su Centru za stručnu obuku, a iznos od 1036,00 KM Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na ime banjskog i klimatskog liječenja dva pacijenta u “Reumalu” u Fojnici.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, usvojila i listu od 17 projekata visokog i 12 projekata srednjeg prioriteta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te potvrdila rješenja o imenovanju članova nadzornih odbora privrednih društava “Malotonažna hemija” i Motel “Bazeni” Vitkovići.
U Nadzorni odbor privrednog drustva “Malotonažna hemija” d.o.o. Vitkovići imenovani su : Almas Pita (predsjednik), Ermina Alić i Šerif Terović, dok su članovi Nazdornog odbora privrednog društva Motel “Bazeni” : Mujo Imamović, (predsjednik), te Abdulah Džiko i Amir Dragolj.

Postupajući po odredbama Ugovora o načinu izmirenja duga “Fabrike vode d.o.o” Vitkovići za isporučenu električnu energiju, Vlada je donijela odluku o isplati dvije prispjele rate duga u iznosima od 8.483,33 KM i 6.285,33 KM.

Sindikatu bivše HI “Azot” Vlada je odbrila novčanu pomoc u iznosu od 3000,00 KM.

Radi poštovanja Zakona o sukobu interesa, Vlada BPK razriješila je dužnosti predsjednika Školskog odbora SSS “Džemal Bijedić”Sedinu Obuću i člana Upravnog odbora OŠ “Ustikolina” Zijada Kunovca.

Na sjednici je razmatran i usvojen izvještaj o radu K MUP-a Goražde za mjesec oktobar, te donesena odluka o isticanju natpisa u maloprodajnim i ugostiteljskim objektima o zabrani prodaje i točenja alkoholnih pića i duhanskih proizvoda maloljetnim licima.

Vlada BPK Goražde, na 90.redovnoj sjednici, usvojila je Program mjera podsticaja zapošljavanja nezaposlenih lica s prostora ovog kantona, uz sufinasiranje poslodavaca za novo zapošljavanje. Ovim programom kantonalne Službe za zapošljavanje predviđeno je finansiranje zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama dvoje mladih sa VSS, finansiranje zapošljavanja u proizvodnim djelatnostima 26 mladih sa SSS i KV , kao i finansiranje zapošljavanja dvoje nezaposlenih lica sa invaliditetom – sveukupno 30 lica. Sredstva za ovaj projekt u iznosu od 126.420,00 KM obezbijedio je Federalni zavod za zapošljavanje, a ostatak potrebnih sredstava u iznosu od 2400,00 KM kantonalna Služba za zapošljavanje.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.