• OBJAVLJENO: 08.07.2020.
10.telefonska sjednica
Podržana inicijativa Goraždanskog muftijstva u vezi obilježavanja 25.godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici

Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj sjednici razmatra:

 1. Zaključak povodom obilježavanja 11.jula 1995.godine – 25.godišnjice genocida nad Bošnjacima-„Sigurne zone UN-a“ Srebrenica.

 Ad 1.

            Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja odluke u prisustvu sekretara Vlade  Emira Sijerčića, je telefonski ministre kontaktirala, te nakon njihove saglasnosti  donesen je s lj e d e ć :

Z A K LJ U Č A K

  1. Povodom obilježavanja 11. jula 1995. godine – 25. Godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica, na području Bosansko-podrinjskog kantona                      Goražde u saradnji sa Muftijstvom goraždanskim u petak /10.07.2020. godine/ u 12:00 sati, obavit će se učenje Salle sa džamijskih munara na području Kantona, te se pozivaju građani  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da u ovo vrijeme zaustave sve aktivnosti i na taj način odaju počast stradalim u genocidu u Srebrenici.
  2. Zaustaviti saobraćaj u ulici Trg branilaca u Goraždu, u periodu od 12:00 do 12:05 povodom aktivnosti pod nazivnom “Stani za čovječanstvo”.
  3. Zadužuje se Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da obezbjedi praćenje obilježavanja u smislu regulisanja saobraćaja na lokalitetu Trg branilaca, te poziva JP Radio televizija Goražde da obilježavanje medijski proprati.
  4. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.