• OBJAVLJENO: 27.07.2020.
12.vanredna sjednica
Usvojena Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-11-1295 od 17.07.2020 godine.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1.Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde   za 2020. godinu

2.2.Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjese juli 2020.godine.

3. Tekuća pitanja.

Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-11-1295 od 17.07.2020 godine o odobravanju novčanih sredstava za finansiranje zahtjeva koji su dostavljeni po Javnom pozivu za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižom isplaćenom penzijom na teritoriji F BiH i licima starijim od 65.godina koji su se u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće našli u stanju socijalne potrebe, tako da su sredstva namijenjena za realizaciju ove odluke sa 125.300,00 KM povećana na iznos od 127.600,00 KM.

Odobreno je  usmjeravanje neplanirane namjenske donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu organizacioni kod 19010001 JU „Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lida i izbjeglice“ u iznosu od 50.000,00 KM koja je doznačena od strane Federalnog ministarstva finansija.

Takođe, Vlada je utvrdila osnovicu za plaću zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i drugim pravnim licima koja se finansiraju iz Budžeta Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, za mjesec JULI 2020. godine, u iznosu od 371,00 KM, kao i naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), u iznosu od 9,00 KM po jednom radnom danu.

Pod tačkom tekuća pitanja, ministar Eniz Halilović upoznao je prisutne ministre sa zaključcima sa sastanka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.