• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 131. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Odobreno potpisivanje ugovora za zimsko održavanje puteva!
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, održala je 25.10.2005.godine svoju 131. redovnu sjednicu.
Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je Premijeru BPK-a Goražde i ministru za privredu dala saglasnost za potpisivanje ugovora za zimsko održavanje cesta na području ovog kantona.
Kantonalni ministar za privredu Ferid Bučo dobio je od Vlade saglasnost i za potpisivanje Ugovora o zajedničkom finansiranju i izradi glavnog projekta uređenja korita rijeke Koline, kao i Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji mosta na dionici puta Brzača-Orahovice. Za izvođenje radova na rekonstrukciji ovog mosta odabrano je JPK „Prača“ iz Prače, a vrijednost ugovora za čiju realizaciju sredstva obezbjeđuje kantonalno Ministarstvo privrede, je 8.348,72 KM .

Na prijedlog Ministarstva za privredu i na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu, Vlada BPK-a Goražde usvojila je Odluku o određivanju visine naknade za korišćenje ribolovnog područja na teritorijama općina koje se nalaze u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona, a koje će plaćati korisnici prava u visini od 1% od ukupne ostvarene godišnje članarine. Nakon provedenog konkursa o ustupanju ribolovnog prava, Ministarstvo za privredu dodijelilo je ugovore: SRD „Toplik“ Prača za ribolovno područje koje pripada općini Pale-Prača; SRD „Goražde“Goražde za ribolovno područje koje pripada općini Goražde i SRD „Halil Sofradžija“ Ustikolina za ribolovno područje koje pripada općini Foča-Ustikolina.
Na ovoj sjednici usvojen je Izvještaj Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde o postupanju sa robama oduzetim u isnpekcijskom nadzoru za period od 06.09.2005. god. do 10.10.2005. godine, uz preporuku da se oduzeta roba u najvećem dijelu preusmjerava socijalnim ustanovama i narodnim kuhinjama., te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokalnih cesta na području BPK-a Goražde, čijom izmjenom su u puteve od kantonalnog značaja uvršteni i putevi: Ustikolina-Ada i Osanica-Zebina Šuma – Njuhe.
Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je usvojila Odluku o isplati novčanih sredstava kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 2340,00 KM za mjesec septembar na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato pravo korisnika boračko-invalidske zaštite. Usvojena je i Odluka o isplati sredstava za banjsko-klimatsko liječenje pet pacijenata, pripadnika boračkih populacija u RRC“Fojnica“ u Fojnici u iznosu od 2695,00 KM, te odobrena sredstva u iznosu od 1000,00 KM Savezu dobitnika najvećih priznanja „Zlatni ljiljan“ BPK-a Goražde za obilježavanje desete godišnjice pogibije komandanta 1.Drinske brigade Zaima Imamovića.
Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, članovi Vlade BPK-a Goražde usvojili su informaciju o provedenoj proceduri izbora članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, te donijeli rješenja o razriješenju i novom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove. Ovom ministarstvu Vlada je odobrila i isplatu novčanih sredstava u iznosu od 1.036,00 KM za troškove banjsko-klimatskog liječenja dva pacijenta u RRC“Fojnica“ , kao i sredstva u iznosu od 300,00 KM za pomoć u liječenju teško oboljele djevojčice Lejle Šete iz Goražda.
Nakon razmatranja, na doradu Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vraćen je prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih kredita u studijskoj 2005/06 godini, a odobrena je isplata novčanih sredstava u iznosu od 12.000,00 Sportskom savezu BPK-a Goražde, odnosno, redovna tranša za mjesec septembar.
Ovom prilikom, Nizama Tutić razriješena je dužnosti člana Školskog odbora OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar“Vitkovići, a na njeno mjesto, iz reda nastavnika, imenovana je Enisa Hubjer.
Nakon uvodnog obrazloženja ministra za unutrašnje poslove Nusreta Sipovića, na doradu je vraćen prijedlog Protokola o načinu preuzimanja državnih službenika i zaposlenika, dokumentacije, opreme, materijalno-tehničkih sredstava i potrebnog smještajnog prostora od odjeljenja za strance Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Federacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i policije Distrikta Brčko za potrebe uspostavljanja Službe za poslove sa strancima.
Vlada je usvojila Izvještaj o radu MUP-a BPK-a Goražde za mjesec septembar 2005. godine gdje je stanje po svim segmentima djelovanja u fazi stagnacije i zadovoljavajuće.
Ministarstvo za finansije predložilo je, a Vlada usvojila, Instrukcije za izradu Nacrta budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2006. godinu koje će pomoći budžetskim korisnicima da isplaniraju i donesu što realnije finansijske planove za narednu godinu. Vlada je usvojila i zaključak kojim se utvrđuje osnovica za platu i naknada za topli obrok zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave i drugim pravnim licima koji se finansiraju iz budžeta kantona. Odobrena osnovica za plaću, za mjesec oktobar je 82,00 KM, a naknada za topli obrok 4,00 KM po jednom danu, u istom iznosu kao i prethodnih mjeseci.
Do kraja 131. redovne sjednice, članovi Vlade BPK-a Goražde imenovali su predsjednika i članove drugostepene Disciplinske komisije za namještenike iz kantonalnih i općinskih organa državne službe BPK-a Goražde. Za predsjednika ove komisije izabran je Asim Plakalo, diplomirani pravnik, a za članove: Emir Hodović, Nermim Džambegović, Indira Karić, Mirsad Čengić, Sulejmen Omerović i Milanka Begović.
Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde na Pravilnik o troškovima skladištenja i postupanja sa robama oduzetim u inspekcijskom nadzoru, te usvojila odluke o nabavci lož ulja za robne rezerve u vrijednosti od 15.000,00 KM i o izboru SZR „Toplovod“ iz Goražda za najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na uvođenju centralnog grijanja u poslovne prostore Direkcije robnih rezervi.
Razmatranjem poslaničkih pitanja i inicijativa sa 28. sjednice Skupštine BPK-a Goražde i izvještaja Premijera sa službenog puta u Francusku, završena je 131. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.