• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 132. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Usvojena Odluka o dodjeli studentskih kredita u studijskoj 2005/2006. godini!
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je svoju 132. redovnu sjednicu 01.11.2005. godine.
Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstava za finansiranje izrade Projekta sanancije vodozahvata-bunara u općini Foča-Ustikolina u iznosu od 9.997,00 KM. Pored ove Odluke, Vlada Kantona razmatrala je i donijela Odluke o otplati prispjelih rata za izmirenje duga za isporučenu električnu energiju „Fabrike vode“ d.o.o. Vitkovići u iznosu od 6.285,33 KM i 8.483,33 KM. Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Kantona na ovoj sjednici dala je svoju saglasnost privrednom društvu „SENTA“ d.o.o. Sarajevo za kandidovanje projekta uzgoja puževa na području općine Pale-Prača prema Federalnom zavodu za zapošljavanje. Uzimajući u obzir zadnja dešavanja oko pojave i širenja ptičije gripe, a u cilju praćenja i sprečavanja eventualne pojave ptičije gripe na ovom području, Vlada Kantona donijela je Odluku o dodjeli novčanih sredstava u iznosu od 4.158,00 KM kantonalnom Ministarstvu za privredu za nabavku opreme i dezinfekcionih sredstava za suzbijanje ptičije gripe.
Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada kantona usvojila je Odluku o dodjeli studentskih kredita i utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita u studijskoj 2005/2006. godini, te donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava Centru za stručnu obuku Goražde u iznosu od 6.000,00 KM i Odluku o dodjeli novčanih sredstava općini Goražde u iznosu od 5.000,00 KM na ime sufinansiranja projekata iz oblasti kulture.
Vlada Kantona dala je svoju saglasnost na Odluku o izmjenama izvođenja radova na objektu „DOM“, predloženu od strane Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Iz oblasti ovog ministarstva takođe je usvojena Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 500,00 KM za nabavku specijalnog izdanja „Dnevnog avaza“ posvećenog narkomaniji u BiH za potrebe Stručnog tima za izradu programa preventivne borbe protiv bolesti, ovisnosti i zloupotrebe droga na području BPK Goražde, te Odluka o dodjeli novčanih sredstava općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača od po 4.000,00 KM za pomoć povratnicima u ugradnji doniranog građevinskog materijala i obnovi infrastrukture.
Na ovoj sjednici Vlade usvojena je i Odluka o odobravanju grantova općinama Pale-Prača i Foča-Ustikolina od po 25.000,00 KM, na ime redovne mjesečne tranše općinama u sastavu BPK Goražde.
Nakon potpisivanja Ugovora o ustupanju radova na izradi i ugradnji šehidskih nišana na području BPK Goražde i realizacije još jednog dijela projekta „Jedinstveni nišan bosanskom šehidu“, kao i najavljene mogućnosti isplate novčanih sredstava porodicama šehida koje su nišane podigle iz vlastitih sredstava, Vlada je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 15.002,00 KM na ime isplate troškova izrade nišana porodicama šehida koje su nišane podigle iz vlastitih sredstava. Novac će biti dodijeljen za 26 porodica šehida, po cijeni od 577,00 KM za jedan par šehidskih nišana, a na osnovu ugovorene cijene iz Ugovora o ustupanju radova na izradi i ugradnji šehidskih nišana za 2005. godinu.
Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose razmatrane su i tačke dnevnog reda predložene od strane Službe za zapošljavanje BPK, nakon čega je Vlada Kantona dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Službe za zapošljavanje BPK, kao i saglasnost na Odluku o prihvatanju prijedloga izmjena projekta općine Foča-Ustikolina koji se odnosi na program „Javni radovi 2005“.
Na osnovu ranije dostavljenih materijala, Vlada BPK Goražde razmatrala je i prijedloge Foruma mladih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, nakon čega je dala svoju saglasnost na projekt „Sportom protiv droge“, te dala saglasnost na Akcioni plan Foruma mladih i naložila svim ministarstvima, službama, direkcijama i upravama BPK Goražde da, u okviru svojih budžeta za narednu godinu, planiraju sredstva potrebna za realizaciju ovog Akcionog plana.

Na prijedlog Komisije za javne nabavke, formirane od strane Vlade BPK Goražde, na ovoj sjednici razmatran je i usvojen Izvještaj ove Komisije o rezultatima nadmetanja za pružanje usluga sukcesivne isporuke roba i usluga za potrebe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Na ovoj sjednici Vlade data su zaduženja Radnoj grupi koju čine ministar za finansije, ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i sekretar Vlade da razmotre i usaglase prijedlog instrukcija za izradu Budžeta BPK Goražde za 2006. godinu, u skladu sa važećim zakonskim propisima
Kao posljednju tačku dnevnog reda, Vlada Kantona razmatrala je zahtjev za pomoć u štampanju prijevoda Kur'ana na romski jezik, podnešenog od strane interpretatora narodne muzike Muharema Serbezovskog. Uzimajući u obzir da se radi o jedinstvenom projektu i prvom prijevodu značenja Kur'ana na romski jezik ikada, kao i to da će se primjerci ovog prijevoda dijeliti besplatno pripadnicima romskog stanovništva, Vlada BPK Goražde donijela je Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći u iznosu od 2.000,00 KM, u znak svoje podrške ovom vrijednom projektu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.