• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 133. redovna sjednica Vlade BPK Goražde

Odobrena novčana sredstva za rad udruženja boračkih populacija!
Pod predsjedavanjem Premijera BPK Goražde mr. Salka Obhođaša 10.11.2005. godine održana je 133. redovna sjednica Vlade Kantona.
Nakon usvajanja zapisnika sa 132. sjednice Vlade, razmatrani su materijali iz oblasti Ministarstva za privredu, nakon čega je donesena Odluka o odobravanju novčanih sredstava za finansiranje nadzora na Projektu izgradnje obaloutvrde desne obale rijeke Drine u Goraždu (III faza) u iznosu od 5.510,00 KM, te donesen Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu za zaključivanje ugovora o ustupanju ribolovnog prava na korištenje ribolovnog područja na teritoriji BPK Goražde.
Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je nakon razmatranja dostavljenih materijala donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava za rad udruženja boračkih populacija. Tako su Savezu RVI „Sinovi Drine“ Goražde i Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca dodijeljena sredstva u iznosu od po 2.100,00 KM, a Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i Udruženju građana demobilisanih boraca sredstva u iznosu od po 850,00 KM. Na prijedlog resornog ministarstva, Savezu RVI „Sinovi Drine“ Goražde odobrena su i novčana sredstva na ime jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 KM. Na ovoj sjednici, Vlada BPK Goražde razmatrala je i Informaciju ministarstva o implementaciji Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde iz nadležnosti općina u sastavu Kantona, te donijela Zaključak kojim poziva općine u sastavu BPK Goražde da u potpunosti implementiraju odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca u BPK Goražde iz okvira njihovih nadležnosti. Uzimajući u obzir tešku ekonomsku situaciju i nezavidan položaj ljudi koji su uložili svoje živote u odbranu ove zemlje, Ministarstvo za boračka pitanja predložilo je a Vlada Kantona usvojila, Zaključak kojim se nalaže kantonalnim organima uprave, kao i svim pravnim licima koja se finansiraju i sufinansiraju iz bužeta BPK Goražde da, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, u svojim propisima iz oblasti zapošljavanja pod jednakim uslovima osiguraju prednost branilačkoj populaciji pri zapošljavanju.
Nakon razmatranja materijala iz oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti ministru MUP-a BPK Goražde za potpisivanje Protokola vezano za uspostavljanje Službe za poslove sa strancima, te Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde za period januar-septembar 2005. godine. Prema riječima sekretara ministarstva, bezbjedonosno-sigurnosna situacija na području ovog Kantona je zadovoljavajuća, a stanje kriminaliteta u periodu obuhvaćenom ovim izvještajem, u odnosu na isti period 2004. godine bilježi tendenciju opadanja.
Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona usvojila je Odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava za troškove implementacije Projekta „DOM“, te donijela Zaključak o usvajanju zajedničkog projekta ovog ministarstva i Ministarstva za privredu BPK pod nazivom „Sanacija putnih komunikacija za povratnike“. Inače, ovaj projekt ima za cilj sanaciju puteva na području BPK i okolnih općina u RS radi realizacije programa sanacije porodičnih kuća od strane donatora, kao i sanaciju puteva oštećenih elementarnim nepogodama, kako bi se stvorili uslovi za održivi povratak.
Na ovoj sjednici Vlade razmatrani su i materijali Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te je donešena Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu BPK Goražde u iznosu od 14.500,00 KM na ime redovne tranše za mjesec oktobar. Također je data saglasnost Premijeru Kantona da potpiše Aneks Ugovora o prijevozu učenika osnovnih i srednjih škola na području BPK-a u školskoj 2005/2006. godini sa ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde zbog uvođenja prijevoza učenika na relaciji Podjarovići-Goražde, koja nije bila obuhvaćena ranijim Ugovorom.
Na zahtjev Sindikata bivše UNIS HI „Azot“ Vitkovići, a uzimajući u obzir tešku materijalnu situaciju u kojoj se nalaze radnici ovog preduzeća koji štrajkuju već više od 29 mjeseci, Vlada Kantona donijela je Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći Sindikatu bivše UNIS HI „Azot“ u iznosu od 3.000,00 KM.
Turistička zajednica BPK Goražde obratila se Vladi kantona zahtjevom za dodjelu novčanih sredstava za kupovinu knjige „Gastronomija kroz BiH“ navodeći njenu veliku korisnost kada je u pitanju prestavljanje turističko-ugostiteljske ponude Bosne i Hercegovine. Uzimajući u obzir značaj razvoja turizma na ovom području, Vlada Kantona na svojoj 133. redovnoj sjednici donijela je i Odluku o odobravanju novčanih sredstava Turističkoj zajednici BPK u iznosu od 1.000,00 KM za nabavku pomenute knjige.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.