Predsjedavajući Skupštine

Predsjedavajući Skupštine: Muradif Kanlić

Adresa: 1.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde BiH

Tel: ++ 387 38 220 656

Predsjedavajući Skupštine ima pravo i dužnost da:

a) Predstavlja i zastupa Skupštinu;
b)Učestvuje u pripremama, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine;
c) Učestvuje u pripremama, saziva i predsjedava sjednicama Kolegija Skupštine;
d) Inicira stavljanje na dnevni red sjednica Skupštine, Kolegija Skupštine i radnih tijela pitanja iz nadležnosti Skupštine;
e) Osigurava poštivanje načela i odredbi ovog Poslovnika, Poslovnika radnih tijela Skupštine i Kolegija;
f) Osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova naroda i klubova poslanika političkih stranaka tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine i Kolegija Skupštine;
g) Osigurava realizovanje prava i dužnosti poslanika u pripremi sjednica Skupštine i Kolegija, kao i tokom sjednica;
h) Predsjedava sjednicama u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog Poslovnika;
i) Potpisuje akta usvojena od Skupštine;
j) Imenuje kandidata za Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde /u daljem tekstu: Premijer/;
k) Stara se o sprovođenju Programa rada Skupštine;
l) Učestvuje u proceduri utvrđivanja da li neki zakon spada u listu vitalnih nacionalnih interesa;
m) Stara se o ostvarivanju prava konstitutivnih naroda na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde/u daljem tekstu: Kanton/u skladu sa ustavnim nadležnostima.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.