Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Goražde

fotkaDirektor: Muris Tatarin, dipl.pravnik
Adresa:ul. Ferida Dizdarevića bb, 73 0000 Goražde, BiH
e-mail: murisctp@yahoo.com,
tel.   ++ 387 38 221 270; fax ++ 387 38 220 405
web stranica:http://bpk.mrezapravnepomoci.org/

 

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći:

Direktor – 1 izvršilac

Stručni savjetnik – pravni zastupnik – 1 izvršilac

Viši referent – tehnički sekretar – 1 izvršilac

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Goražde vrši i daje:

  • opće informacije o pravima i obavezama,
  • pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,
  • pravne savjete,
  • pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta pismena,
  • zastupanje pred organima uprave i drugim organima i institucijama,
  • zastupanje na sudu,
  • sačinjavanje apelacija,
  • pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija).

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.