REGISTAR UDRUŽENJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

R/bNAZIV UDRUŽENJASKRAĆENI NAZIVDJELATNOSTGRAD/OPĆINASJEDIŠTEOVLAŠTENI PREDSTAVNICIREGISTRACIONI BROJNADLEŽNA INSTITUCIJAREGISTRACIONI URED
1UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO "GREBAK" FOČA U FEDERACIJI BIHU.L.D. „GREBAK“ FOČA U F BiHPRIVREDAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBČENGIĆ FARUK – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 1/1997MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
2FUDBALSKI KLUB "JAHORINA"PRAČAFK „JAHORINA“ PRAČASPORTPRAČAUL. HIMZE SABLJE BR. 33LIGATA HAJRO – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 2/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
3UDRUŽENJE LOGORAŠA „GORAŽDE“ULGBORAČKAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 2/CHEĆO MUHAMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
ČENGIĆ EMIR – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 3/1997MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
4UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO "DR. ZAHID ČAUŠEVIĆ" PRAČAL.D. „dr. Zahid Čaušević“ PračaPRIVREDAPRAČAUL. ČEMALUŠA BR. 2KOMARICA IBRAHIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
DRUGOVAC NEDŽAD – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 4/1997MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
5KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "AZOT“ GORAŽDE - VITKOVIĆIKUD „AZOT“ VITKOVIĆIKULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEVITKOVIĆI, UL . PRVE DRINSKE BRIGADE BR.25RATKOVIĆ DŽEVAD – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
MULIĆ JADRANKO – SEKRETAR SKUPŠTINE,
GUŠO SAFET – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 7/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
6UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO "ROGATICA" KRIVA DRAGAU LD „Rogatica“ Kriva DragaPRIVREDAPRAČAUL. KRIVA DRAGAALAGIĆ NEDIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
LIHIĆ MIDHAT – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 8/1997MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
7OPĆE UDRUŽENJE „STARI ZANATI“ OBRTNIKA GRADA GORAŽDAUSZPRIVREDAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 19EFENDIĆ SAFET - PREDJSEDNIK UDRUŽENJA,
DOSTOVIĆ JASENKO – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 10/1997MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
8UDRUŽENJE ŠAHOVSKI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDEŠK „GORAŽDE“ GORAŽDESPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44OBUĆA BAJRO – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 11/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
9UDRUŽENJE SPORTSKO-RIBOLOVNO DRUŠTVO "TOPLIK" PRAČAU.S.R.D. „Toplik“ PračaPRIVREDAPRAČAUL. KEMALA HRVA BBSIPOVIĆ ESAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
HORO ALIJA – DOPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ MIRSAD – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 12/1997MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
10UDRUŽENJE GRAĐANA ORGANIZACIJA PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA OPĆINE PALEBRANITELJI I POGINULI BORCIPRAČAUL. KEMALA HRVA BR 34IMŠIREVIĆ SULEJMEN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SABLJA ADIL – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 13/1997MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
11UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB "KOLINA" USTIKOLINANK „KOLINA“ USTIKOLINASPORTUSTIKOLINAUL. STADION „ŠEHIDI KOLINE“ CVILINBAŠIĆ SUVAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
ĆUROVIĆ SENAD – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 15/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
12UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB "GRADAC"UNK „GRADAC“SPORTGORAŽDE VRANIĆI BBHODO NEDIM– PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
KURTOVIĆ KERIM – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 16/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
13FUDBALSKI SAVEZ BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEFS BPK-a GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44RAŠČIĆ MUHIDIN – PREDSJEDNIK SAVEZA,
RADMILOVIĆ SAFET – POTPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 17/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
14UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „ILOVAČA“ UNK "ILOVAČA" SPORTGORAŽDE ILOVAČA BBRAŠIDOVIĆ ALMIR – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
MUSLIĆ NERMIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
DJANA IBRO – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 18/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
15 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „POLET“ KUD „POLET“KULTURA I UMJETNOSTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBUZUNOVIĆ SEAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 19/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
16UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „BERIČ - KISELJAK"UNK "BKB"SPORTGORAŽDE BERIČ BBSUBAŠIĆ SINAN – PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MARIĆ OSMAN – POTPREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 20/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
17UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB „DRINA“ GORAŽDEFK „DRINA“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆ BR. 44MEĐUSELJAC AMEL – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 21/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
18UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE RBIH, OPĆINE FOČA – USTIKOLINAUDB Armije RBiH Foča-UstikolinaBORAČKAUSTIKOLINA USTIKOLINA BBGABELA MUSTAFA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MUSLIMOVIĆ AVDO – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 23/1997MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
19UDRUŽENJE SAMOSTALNIH TAKSI PRIJEVOZNIKA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUdruženje samostalnih taksi prijevoznika BPK-a GoraždePRIVREDAGORAŽDEUL. TRG BRANILACA BBGAZAP NEDŽAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KORJENIĆ ADMIR – SEKRETAR UDRUŽENJA,
KOVAČ NIJAZ – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA
R – I – 24/1997MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
20UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU CŽR-aSOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA 9/ASMAJOVIĆ FERIDA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KLAPUH NEFISA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 25/1997MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
21UDRUŽENJE OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA UDOSPOTPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. 43. DRINSKE BRIGADE 20/F
HODŽIĆ EMIRA - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MRŠO VAHID – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 27/1997MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
22UDRUŽENJE ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "GORAŽDE“ GORAŽDEŽRK „GORAŽDE“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44 aLIGATA SINAN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 28/1997MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
23UDRUŽENJE SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „USTIKOLINA“ IZ USTIKOLINESRD "USTIKOLINA" IZ USTIKOLINEPRIVREDAUSTIKOLINA USTIKOLINA BBKULJUH ADMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽOMBA SENAD – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 29/1997MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
24UDRUŽENJE PENZIONERA UMIROVLJENIKA GRADA GORAŽDAUPU Grada GoraždaPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 17BEKAN SULJO – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
OSMANKOVIĆ ASIM – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 30/1997MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
25UDRUŽENJE ANTIFAŠISTA I BORACA NOR-a GORAŽDE„UABNOR“BORAČKAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9ŽIVOJEVIĆ UZEIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽAFOVIĆ AMELA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA,
CUPLOV EDIB – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 31/1997MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
26UDRUŽENJE PENZIONERA OPĆINE FOČA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINEUP OPĆINA FOČA F BiHPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBHOTOVIĆ ISMET – PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA,
BAŠIĆ IZET – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 32/1997MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
27UDRUŽENJE PLANINARSKI KLUB „GORAŽDE – MAGLIĆ“ GORAŽDEPK „GORAŽDE – MAGLIĆ“ GORAŽDESPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. 43. DRINSKE BRIGADE BR. 11ŠOVŠIĆ ZAJKO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SOFTIĆ AZRA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/1998MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
28UDRUŽENJE ŽENA „DRINA“U.G. U.Ž. „DRINA“ Mravinjac - GoraždePROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDE MRAVINJAC BBDERVIŠEVIĆ NEVZETA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
VARNICA JASMINA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HADŽIMURATOVIĆ SABIHA – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 3/1998MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
29UDRUŽENJE KAJAKAŠKI KLUB „BUK“ GORAŽDEU.K.K. „BUK“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 1KADRIĆ KENAN – PREDSJEDNIK UPRABNOG ODBORA UDRUŽENJA HERENDA SANIN- POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 5/1998MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
30UDRUŽENJE FARMERA PROIZVOĐAČA MLIJEKA „FARMER“ GORAŽDEU.F. „FARMER“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEMRAVINJAC BBHODŽIĆ MIDHAT – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
DEDOVIĆ IZET – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 7/1998MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
31UDRUŽENJE GRAĐANA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA OPĆINE FOČAU.G.S.P.PRIVREDAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBRAŠKADIĆ MUSTAFA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KURTOVIĆ MEHMED – POTREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽULANČIĆ ŠEFKIJA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 8/1998MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
32UDRUŽENJE RADIO KLUB „TEHNIČAR“ GORAŽDEU.R.K. „TEHNIČAR“ GORAŽDE TEHNIČKA KULTURA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 13ŽUGA ZAIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
AHMETSPAHIĆ MEVLUDIN – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 9/1998MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
33ASOCIJACIJA RADIOAMATERA BOSANSKO-PORINJSKOG KANTONA GORAŽDEARA BPKTEHNIČKA KULTURA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 13SALKO OBHOĐAŠ – PREDSJEDNIK ASOCIJACIJER – I – 10/1998MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
34UDRUŽENJE GRAĐANA ZA BORBU PROTIV ALKOHOLIZMA I DRUGIH TOKSIKOMANIJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.G.Z.B.P.A.I.T.B.P.K.G.ZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. TRG BRANILACA BBDELIĆ HASAN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽUHO MEDINA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 11/1998MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
35STONO-TENISKI KLUB „ALADŽA“UG STK „Aladža“SPORTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBALIĆ ANES – PREDSJEDNIK,
MUFTIĆ AMER – DOPREDSJEDNIK
R – I – 12/1998MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
36ZBOR RUKOMETNIH SUDIJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEZRS BPK GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. OMLADINSKA BR.5HURIĆ ELDAN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 17/1998MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
37SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE GORAŽDESGV GoraždeZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA BBBJELJANIN VELJKO – PREDSJEDNIK,
SADOVSKI BORIS – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA,
KLISURA SLAVKO – SEKRETAR
R – I – 18/1998MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
38UDRUŽENJE OBOLJELIH OD CEREBRALNE PARALIZE I DISTROFIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU CPD – e BPK GORAŽDEPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. 43 Drinske brigade BBĆULOV MIRSADA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
GABELA HAMDIJA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 20/1998MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
39UDRUŽENJE RADIO KLUB „PRAČA“ PRAČAR.K. PračaTEHNIČKA KULTURA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEPRAČAUL. TRG KEMALA KEME HRVE BR. 2PALO AHMET – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 22/1998MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
40RUKOMETNI SAVEZ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDERS BPK GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR.44KASIM KAMENICA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA SAVEZA HARIS FIDAHIĆ - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA R – I – 2/1999MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
41DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „PRAČA“DVD „Prača“ZAŠTITA I SPAŠAVANJEPRAČAUL. HIMZE SABLJE BR. 25OMEROVIĆ SULEJMAN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 3/1999KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
42UDRUŽENJE SPORTSKI SAVEZ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESSBPKGSPORTGORAŽDEUL. PRVI MAJ BBDRLJEVIĆ MIRSAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 4/1999MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
43UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE BIH OPĆINE PALE-PRAČAUDB ARMIJE BiH Općine Pale - PračaBORAČKAPRAČAUL. ALMIRA DRAKOVCA BBSIPOVIĆ NEDŽAD - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČOLO JUSUF– POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 5/1999MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
44UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB „GORAŽDE“UFK „GORAŽDE“SPORTGORAŽDEUL. PANORAMA BR. 9AOMEROVIĆ ALMIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
GABELA REFIK – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 8/1999MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
45UDRUŽENJE ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEOPŠiPB BPK-aBORAČKAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 17KUNOVAC NEDIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MEDIHA JAŠAREVIĆ – HODŽIĆ – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 3/2000MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
46UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO „BISERNA“ ULD „Biserna“ PRIVREDAGORAŽDEUL. 1. SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE BBSIJERČIĆ MUAMER – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HENDO EMIR- GLAVNI LOVOVOĐA,
DEVLIĆ SAMIR – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 4/2000MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
47UDRUŽENJE OSOBA OŠTEĆENOG SLUHA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE UOOS BPK GoraždeZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBSALKOVIĆ FADIL – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 5/2000MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
48UDRUŽENJE GRAĐANA DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEHUMANITARNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBTUTIĆ ĆAMIL – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 6/2000MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
49UDRUŽENJE VOĆARA „GORAŽDE“U.V.G.PRIVREDAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BBKODŽAGA ENVER – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 10/2000MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
50UDRUŽENJE PENZIONERA OPĆINE PALE FBIHUP Općine Pale F BiHPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAPRAČAUL. HIMZE SABLJE BR. 33OMEROVIĆ ĐEMAL – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
DRAKOVAC NEDŽIB – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 11/2000MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
51SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE „SINOVI DRINE“SRVI BPK „Sinovi Drine“ BORAČKAGORAŽDEUL. KULINA BANA BR. 25SIJERČIĆ SAFET – PREDSJEDNIK SAVEZA,
BEZDROB REMZO – DOPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 12/2000MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
52UDRUŽENJE POVRATNIKA „DRINA“ DUBIŠTEUG „DRINA“ DUBIŠTEODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEDUBIŠTE BBPETROVIĆ NEDELJKO – MENADŽER UDRUŽENJA POVRATNIKA „DRINA“ DUBIŠTER – I – 13/2000MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
53UDRUŽENJE „POVRATAK“ USTIKOLINAU „POVRATAK“ USTIKOLINAODRŽIVI RAZVOJUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBMIHAJLOVIĆ PETAR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KOVAČ VLADIMIR – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 14/2000MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
54UDRUŽENJE „BODYBUILDING I FITNESS KLUB GORAŽDE“ BFKGSPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44HUBANIĆ ENIZ – PREDSJEDNIK KLUBAR – I – 2/2001MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
55UDRUŽENJE SLIJEPIH BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUS BPK GORAŽDEPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. ZDAVSTVENIH RADNIKA 9/ABOROVAC RAŠID – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 3/2001MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
56UDRUŽENJE IZVIĐAČKI ODRED „STOLAC“ USTIKOLINAI.O. „STOLAC“ USTIKOLINAHOBISTIČKA DJELATNOSTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBGLUHAČEVIĆ HAMZA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
ŠAHOVIĆ AJLA – DOPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 7/2001MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
57UDRUŽENJE POVRATNIKA „ZDRAVO KOMŠIJA“UP „ZDRAVO KOMŠIJA“ODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. ŽEPSKA BBDROCA DANKO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 8/2001MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
58UDRUŽENJE „OMLADINSKI SAVEZ“ USTIKOLINAU OSUGRAĐANSKE INICIJATIVEUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBKARAHODŽA DAMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DURAN BELMA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 9/2001MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
59UDRUŽENJE DIJABETIČARA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE „ZA BOLJI I AKTIVNIJI ŽIVOT SA DIJABETESOM“„U.D. BPK-a GORAŽDE“ „ZA BOLJI I AKTIVNIJI ŽIVOT SA DIJABETESOM“ZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BBHODŽIĆ LEJLA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA
SIRČIĆ MIRSADA - GENERALNI SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 1/2002MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
60UDRUŽENJE GRAĐANA SRBA ISTINSKIH POVRATNIKA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.G. SRBA ISTINSKIH POVRTANIKA BPK-a GORAŽDEODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. BOLNIČKA BR. 3PRIBILOVIĆ MILAN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
BEGOVIĆ RANKA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 3/2002MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
61„SAVEZ DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESDNRP-BPKBORAČKAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 19ROGO MEHEMED – PREDSJEDNIK SAVEZA,
HADŽIĆ DERVIŠ – POTPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 5/2002MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
62SINDIKAT POLICIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESP BPK-aPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 5MAŠIĆ VEDAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA,
HUSEINOVIĆ ADMIR – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA
R – I – 6/2002MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
63UDRUŽENJE „ROTARI KLUB“ GORAŽDE„ROTARI KLUB“ GORAŽDECIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. 43. DUB BR. 36VUČINIĆ HILMO – PREDSJEDNIK KLUBA,
KLAPUH MIRSAD – POTPREDSJEDNIK KLUBA,
KULJUH VESNA – SEKRETAR KLUBA
R – I – 7/2002MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
64UDRUŽENJE KOŠARKAŠKI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDEKK „GORAŽDE“ SPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBDŽINOVIĆ FAHRUDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 8/2002MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
65CRVENI KRIŽ GRADA GORAŽDACK GORAŽDEHUMANITARNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 27PRIM. DR. FADIL JAHIĆ – PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA,
SARAJLIĆ EMIR – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 1/2003MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
66UDRUŽENJE MLADIH ZA REINTEGRACIJU „NOVA BOJA NOVINA“UMR NBNODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BBNOVAKOVIĆ BRANKO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MILOVIĆ DRAGOLJUB – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MILOVIĆ DALIBORKA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 3/2003MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
67UDRUŽENJE AUTO-MOTO KLUB BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEAMK BPK-a GoraždePRIVREDAGORAŽDEUL. RABITE BBVELIĆ DAMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 4/2003MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
68UDRUŽENJE BICIKLISTIČKI KLUB "GORAŽDE" GORAŽDEBK „GORAŽDE“SPORTGORAŽDEUL. DŽEMALA OSMANKOVIĆA BR. 17EFENDIĆ ADNAN – PREDSJEDNIK,
HODŽIĆ SANID - POTPREDSJEDNIK
R – I – 5/2003MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
69UDRUŽENJE SAVJET MLADIH GORAŽDESMGOBRAZOVANJE, NUAKA I ISTRAŽIVANJEGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BBČARAPIĆ MARIJANA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
PRUTINA AMRA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HALILOVIĆ ADIS – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 6/2003MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
70UDRUŽENJE KARATE KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDE KARATE KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. FAZLAGIĆA BR. 56ŠEKO DŽEVAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MIĆIVODA RAMIZ – ČLAN UPRAVNOG ODBORA
R – I – 8/2003MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
71UDRUŽENJE GORAŽDANSKA ASOCIJACIJA MLADIH „ENIGMA“„GAME“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. ŠATORAK BR. 6SPAHOVIĆ SANELA – PREDSJEDNIK ASOCIJACIJE,
DŽAMBEGOVIĆ ISMET – POTPREDSJEDNIK ASOCIJACIJE
R – I – 9/2003MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
72UDRUŽENJE MUZIČKO DRUŠTVO GORAŽDEMUZIČKO DRUŠTVO GORAŽDEHOBISTIČKA DJELATNOSTGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 2CSIJERČIĆ ECIJA – PREDSJEDNIK DRUŠTVA,
ŠUNJA BAHRUDIN – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA,
SIJERČIĆ RAŠID – UMJETNIČKI DIREKTOR
R – I – 10/2003MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
73UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA GORAŽDEULUGKULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. KULINA BANABAJROVIĆ MEHMED – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORAR – I – 1/2004MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
74UDRUŽENJE MUŠKI RUKOMETNI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDEUMRK „GORAŽDE“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. BBKASIM KAMENICA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORAR – I – 2/2004MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
75UDRUŽENJE ODBOJKAŠKI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDEOK „GORAŽDE“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 42AOBUĆA NERMIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA PJANO MIRZA - POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 3/2004MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
76UDRUŽENJE POMOĆ DJECI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDECIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 4ADŽOVIĆ AHMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
RAHMAN SADETA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJE,
DETLIĆ SALIM – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 5/2004MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
77UDRUŽENJE ZA OČUVANJE PRIRODNE I CIVILIZACIJSKE BAŠTINE „SINAN-PAŠA SIJERČIĆ“„SINAN-PAŠA SIJERČIĆ“KULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 84SIJERČIĆ RAŠID – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIJERČIĆ DŽEMIL – PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,
SIJERČIĆ ŠEMSUDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 6/2004MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
78UDRUŽENJE AGRONOMA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.A.K.G.PRIVREDAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BBOBARČANIN HARIS – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KOŽO FAHRUDIN – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
ALIĆ ERMINA – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 7/2004MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
79UDRUŽENJE REGIONALNI ODBOR ZA POVRATAK U JUGOISTOČNU BOSNU VIŠEGRADODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 3BAJROVIĆ HIMZO – PREDSJEDNIK R – I – 8/2004MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
80SPORTSKI SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESSRI BPK-a GoraždeSPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. KULINA BANA BR. 25HASOVIĆ SENAD – PREDSJEDNIK SAVEZA
ĆUROVAC ELVIR - POTPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 10/2004MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
81UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE BIH BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUdruženje demobilisanih boraca Armije BiH BPK-a GoraždeBORAČKAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9HODO NESIB – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČUTUNA SAMIR – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/2005MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
82UDRUŽENJE ŽENA KUĆNE RADINOSTI „MOTIV“ GORAŽDE U.Ž. KUĆNE RADINOSTI „MOTIV“ GORAŽDEKULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. TRG BRANILACA BBĆUROVAC FERIDA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
IBRIĆ ZAHIDA – POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA
R – I – 3/2005MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
83UDRUŽENJE ZA ODRŽIVI POVRATAK U OPĆINU ČAJNIČEUZOPODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. ESADA DUČIĆA BBBAJROVIĆ IBRO – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
NOKTO ISMET - ČLAN UDRUŽENJA
R – I – 4/2005MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
84UDRUŽENJE ŽENA GORAŽDE U.Ž. GORAŽDEZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. 1. MAJ BR. 7FAZLIĆ ZERINA – PREDSJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
TATARIN ŠEHIDA – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 5/2005MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
85UDRUŽENJE KARATE KLUB „ HOLIDAY“ GORAŽDE U.K.K. „HOLIDAY“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. OMERA VRANE BR. 14ĆUROVIĆ MEMSUR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA R – I – 8/2005MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
86UDRUŽENJE „JOSIP BROZ TITO“ UDRUŽENJE „JOSIP BROZ TITO“ CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 2bBAŠIĆ MEHMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIJERČIĆ RAŠID – PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE UDRUŽENJA
R – I – 9/2005MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
87UDRUŽENJE PČELARA „ZLATNA DOLINA“ PRAČAUPZDP PRIVREDAPRAČAUL. TRG KEMALA-KEME HRVA BR. 2CRNČALO RIFET – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ VAHID - SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 10/2005MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
88UDRUŽENJE PRIVREDNO KULTURNA MANIFESTACIJA „DANI JABUKE“ U GORAŽDUU.P.K.M „DANI JABUKE“ U GORAŽDU PRIVREDAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 10 HUBANIĆ MIRSAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
MAŠALA HAJRO – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 11/2005MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
89UDRUŽENJE ŽENA „EMINA“U.Ž. „EMINA“KULTURA I UMJETNOSTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBŠAHOVIĆ JASMINA – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
BEĆIRBAŠIĆ SUVADA – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 12/2005MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
90UDRUŽENJE POSLODAVACA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUP BPK-a GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 19BOJADŽIJA ŠEJLA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
TANJO ZIJO – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 14/2005MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
91UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA "AGROGOR" GORAŽDE"AGROGOR"PRIVREDAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 2ČELJO ĆAMIL - PREDJSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
HAMZIĆ SEMIN - SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 16/2005MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
92UDRUŽENJE „UZOR“ GORAŽDE„UZOR“ GORAŽDEGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. IBRA MUJKOVIĆA BBRADOVOVIĆ HALIL – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
IMAMOVIĆ SAMIR – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 18/2005MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
93UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ OPĆINE PALE PRAČAUB „PL“ OPĆINE PALE PRAČABORAČKAPRAČAUL. KEMALA KEME HRVA BBČOLO JUSUF – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
RADAČA RASIM – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 19/2005MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
94SAVJET POTROŠAČA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESAVJET POTROŠAČA BPK-a GORAŽDEZASTUPANJE POSLOVNIH INTERESAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9HODŽIĆ MIDHAT – PREDSJEDNIK SAVJETA POTROŠAČA,
ĐOZO DŽEVAD – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SAVJETA POTROŠAČA
R – I – 2/2006MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
95UDRUŽENJE „VETERANA RATA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUDRUŽENJE „VETERANA RATA“ BPKBORAČKAGORAŽDEUL. 43. DUB BBSIJERČIĆ ABDUSELAM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 3/2006MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
96UDRUŽENJE ŠAHOVSKI KLUB „VITKOVIĆI“ VITKOVIĆIUŠK „VITKOVIĆI“ VITKOVIĆISPORTGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. MEVSUDA BAJIĆA BAJE BBZLATIĆ MUHAMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 4/2006MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
97UDRUŽENJE PLANINARSKO DRUŠTVO „GREBAK-JABUKA“ IZ JABUKEP.D. „GREBAK-JABUKA“PROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAUSTIKOLINAJABUKA-FOČANSKAČENGIĆ HUSNIJA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 5/2006MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
98UDRUŽENJE „MOTO KLUB GORAŽDE“MK GORAŽDESPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBGECA ELVIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 6/2006MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
99UDRUŽENJE ŽENA „ANIMA N“„AN“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. HIMZE ĆUREVCA BR. 21KULJUH VESNA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJAR – I – 7/2006MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
100UDRUŽENJE „DIJASPORA“ USTIKOLINAU „DIJASPORA“GRAĐANSKE INICIJATIVEUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBKALKAN ABID – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 8/2006MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
101UDRUŽENJE „SVJETLOST DRINE“ GORAŽDE U „SVJETLOST DRINE“ GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 16CRLJENKOVIĆ MIRSAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DRKENDA ESMA – DOPREDSJEDNICA UDRUŽENJA
R – I – 9/2006MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
102UDRUŽENJE „NEVEN“U „NEVEN“PRIVREDAGORAŽDEUL. 43. DUB BR. 16/3HALILOVIĆ KASIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
VUKOVIĆ MITRA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
PAŠAJLIĆ DRAGO – ČLAN UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 10/2006MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
103UDRUŽENJE OBOLJELIH OD KARCINOMA DOJKE I DRUGIH MALIGNIH OBOLJENJA „BISER“UDRUŽENJE „BISER“ ZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. MEHA DRLJEVIĆA BBPECIKOZA MERSIHA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
PRGUDA HATIDŽA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 11/2006MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
104UDRUŽENJE VOĆARA POLJOPRIVREDNIH INŽINJERA I TEHNIČARA „VOĆAR“ FOČA-USTIKOLINA UVIT „VOĆAR“- USTIKOLINAPRIVREDAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBBAŠIĆ ZIJAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
ČENGIĆ EDIN – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
R – I – 1/2007MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
105UDRUŽENJE PČELARA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA „BEHAR" GORAŽDEUP BPK-a „BEHAR“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21DELJO REHAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 2/2007MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
106UDRUŽENJE UZGAJIVAČA MEDONOSNOG, AROMATIČNOG I LJEKOVITOG BILJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA „FACELIJA“ GORAŽDE UU MALJ BPK-a „FACELIJA“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21.DELJO REHAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 3/2007MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
107UDRUŽENJE KARATE KLUB „MAAI“ PRAČAKK „MAAI“ PRAČASPORTPRAČAPRAČA BBĆUTUK MUHAMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
AGANOVIĆ RAMIZ – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 4/2007MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
108UDRUŽENJE ŽENA „SEKA“ GORAŽDEUŽ „SEKA“ GORAŽDEZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. IBRAHIMA POPOVIĆA BR. 49DRKENDA ESMA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
SARAJLIĆ AMINA- DOPREDSJEDNICA UDRUŽENJA
R – I – 5/2007MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
109UDRUŽENJE STONOTENISKI KLUB GORAŽDESTK GORAŽDESPORTGORAŽDEUL.31. DRINSKE BRIGADE BR. 224ČENGIĆ ESAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HADŽIĆ JASENKO – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 6/2007MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
110UDRUŽENJE PRIVATNIH POSLODAVACA OPĆINE USTIKOLINAU.P.P. OPĆINE USTIKOLINAPRIVREDAUSTIKOLINAUL. FOČANSKE BRIGADE BBBAŠIĆ SUVAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
PODRUG SENAD – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 7/2007MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
111UDRUŽENJE PRIVREDNIKA „BIZNIS CENTAR“ GORAŽDEUP „BIZNIS CENTAR“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9ALIHODŽIĆ REŠID – GENERALNI SEKRETAR UDRUŽENJA R – I – 8/2007MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
112UDRUŽENJE „ODMOR NA SELU“U „ODMOR NA SELU“ PRIVREDAGORAŽDEUL. ALIJE HODŽIĆA BR. 60ČELJO MEVLUDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 9/2007MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
113UDRUŽENJE KLUB SPECIJALNIH SPORTOVA „DRINA“U KSSD SPORTGORAŽDEUL. FAZLAGIĆA BR. 38LIGATA RASIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA TERZIĆ EDITA - POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 10/2007MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
114UDRUŽENJE MALONOGOMETNI KLUB „DRINA“ GORAŽDEMNK „DRINA“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR.44DRLJEVIĆ MIRSAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 11/2007MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
115UDRUŽENJE ZA OPSTANAK SELA I ŽIVOTA NA SELUU ZOSGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEILOVAČA BBMUJAGIĆ ARNEL – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 1/2008MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
116UDRUŽENJE „GRAĐANSKA AFIRMACIJA DRUŠTVA“GRADGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. PRVI MAJ BR. 16METAJ ERNAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČAVČIĆ MUBERA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/2008MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
117„UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I PROMOCIJU SPLAVARENJA NA RIJECI DRINI“ GORAŽDE„DRINS“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBHERENDA ARMIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 4/2008MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
118UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „GORAŽDE“ GORAŽDEUSR „GORAŽDE“PRIVREDAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BBPEKAZ HALID – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
ČOVČIĆ EDIN – DOPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 5/2008MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
119UDRUŽENJE BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUB „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BPK-a GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 56EFENDIĆ HADŽO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ŽUGA ZAIM – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 6/2008MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
120UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUP BPK GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBMUSLIMOVIĆ AVDO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KAZAGIĆ MIRZETA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 7/2008MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
121UDRUŽENJE MUZIČARA „BEHAR“U.M. „BEHAR“KULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 2KULJUH ABDULAH – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
LEMEZAN KASIM – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 9/2008MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
122OMLADINSKO UDRUŽENJE „VejkUP“OUVUGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21KRAJIŠNIK NEDIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 10/2008MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
123UDRUŽENJE ŽENA „ZLATNA RUKA“U.Ž.Z.R.PROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 14BAŠIĆ HAJRA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ĆORIĆ ADVIJA – ZAMJENIK UDRUŽENJA
R – I – 11/2008MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
124UDRUŽENJE „RAFTING – KAJAK KLUB GORAŽDE“U „RAFTING – KAJAK KLUB GORAŽDE“SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. HIMZE ĆUREVCA BR. 8VRPČIĆ ADNAN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
NEVESINJAC SULEJMAN – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA,
OMANOVIĆ MUAMER – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 4/2009MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
125UDRUŽENJE GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA GORAŽDEGSS STANICA GORAŽDEZAŠTITA I SPAŠAVANJEGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BBPOPOVIĆ ERVIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
SIRČIĆ HARIS – NAČELNIK STANICE
R – I – 5/2009MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
126UDRUŽENJE RADIO KLUB „DRINA“URK „DRINA“TEHNIČKA KULTURA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEGORAŽDEUL. MEHA DRLJEVIĆA BBBOROVAC EDIN – PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA,
HOŠO ELVIR – POTPREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA,
ČOLAK VESAF – ČLAN PREDSJEDNIŠTVA
R – I – 6/2009MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
127UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB „RADNIČKI“UFK „RADNIČKI“SPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44RAŠČIĆ MUHIDIN – PREDSJEDNIK KLUBAR – I – 7/2009MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
128UDRUŽENJE AERO KLUB „LET-FLIGHT“AK „LET-FLIGHT“SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. POBARNIK BR. 13SEJDIĆ AHMET – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
BUKALO REŠAD – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA
R – I – 8/2009MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
129UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „AZOT“ VITKOVIĆINK „AZOT“SPORTGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. PRVE DRINSKE BRIGADE BR. 3DRAGOLJ AMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
HRELJA HUSEIN – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 10/2009MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
130UDRUŽENJE „NAVIJAČI GORAŽDA“UDRUŽENJE „NG“SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44ODŽAKOVIĆ ALMAS – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ALIKADIĆ MIRZUDIN – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 11/2009MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
131UDRUŽENJE AUTO KLUB GRIPAKGSPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. BRAĆE BEZDROB BBPINJO NEDIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 12/2009MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
132UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ OPĆINE GORAŽDEUB „PL“ OPĆINE GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. SINAN BEGA SIJERČIĆA BBHOŠO MUSTAFA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
UŠANOVIĆ NEDŽAD – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 14/2009MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
133UDRUŽENJE MLADIH „MLADI OSTAJU NA SVOM TERENU“ MRAVINJAC - GORAŽDEUDRUŽENJE MLADIH „MOST“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEMRAVINJAC BBMURATOVIĆ SAMIRA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
ISOVIĆ MINELA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 15/2009MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
134UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA OPĆINE FOČA-USTIKOLINAUP OPĆINE FOČA-USTIKOLINAPRIVREDAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBMUSLIMOVIĆ AVDO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ĆEBO GALIB – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/2010MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
135UDRUŽENJE PEDAGOGA I STRUČNIH LICA U OBLASTI FIZIČKE KULTURE I SPORTA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUDRUŽENJE PEDAGOGA SPORTA „GORAŽDE“SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBSRKALOVIĆ ELVEDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
HADŽIMUSIĆ ENISA– ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 2/2010MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
136UDRUŽENJE MLADIH „VIJEĆE ZA INCIJATIVU I RAZVOJ“ GORAŽDE-VITKOVIĆIUM „VIR“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. PRVE DRINSKE BRIGADE BBKUNOVAC NIHAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MUJKANOVIĆ MIRALEM – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
R – I – 3/2010MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
137UDRUŽENJE MLADIH ILOVAČAUMICIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. ILOVAČA BBMUSLIĆ VILDANA – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
BUKALO SANJIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 5/2010MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
138UDRUŽENJE NEZAPOSLENIH LICA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.N.L. BPK-a GORAŽDEZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. BRAĆE BEZDROB BR. 25.UHOTA DŽEVAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DELIĆ HASAN – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 7/2010MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
139UDRUŽENJE ZA RURALNI RAZVOJ I PODRŠKU MLADIM LJUDIMA "KRUG"UDRUŽENJE „KRUG“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEBERIČ BBSUBAŠIĆ SINAN – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
PJANO NEDIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 9/2010MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
140UDRUŽENJE KOŠARKAŠKI KLUB „RADNIČKI“ GORAŽDEK.K. „RADNIČKI“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBRIKALO HASAN – PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA KLUBA,
BEŠLIJA HARUN – POTPREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA KLUBA
R – I – 10/2010MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
141UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB „GAZIJE“ GORAŽDEFK G.G.SPORTGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21KURTOVIĆ NEDŽAD – PREDSJEDNIK KLUBA,
DUHOVIĆ EMIR – POTPREDSJEDNIK KLUBA
R – I – 11/2010MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
142UDRUŽENJE „USTIKOLJANSKI POVRATNICI“U „Ustikoljanski povratnici“ODRŽIVI RAZVOJUSTIKOLINAUL. MAHALA BBKUJUNDŽIĆ LUKA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 1/2011MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
143KULTURNO UDRUŽENJE MLADIH BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEKUM BPK-a GORAŽDECIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 2KITAN AJDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KURTOVIĆ VEDAD – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/2011MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
144OMLADINSKO VOLONTERSKO UDRUŽENJE „POTOMCI PRVE DRINSKE“OVU „POTOMCI PRVE DRINSKE“ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDE SADBA BBHALILOVIĆ ARMIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 3/2011MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
145UDRUŽENJE „LOKALNA AKCIONA GRUPA DRINA“„LAG Drina“PRIVREDAUSTIKOLINAUL. OMLADINSKA BBRADAČA MUNIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽAMBEGOVIĆ ASIMA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 11/2011MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
146UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV BOLESTI OVISNOSTI „RUKA ZA DRUGA“URZDZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. 43. DRINSKE BRIGADE BBOBRADOVIĆ SINIŠA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
PETROVIĆ DEJAN - ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 13/2011MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
147UDRUŽENJE ŽENA „SEHARA“UŽ „SEHARA“SOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 29bRADMILOVIĆ FADILA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJAR – I – 14/2011MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
148UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA GRADA GORAŽDEUP Grada GoraždePRIVREDAGORAŽDEUL. 43 DRINSKE BR. 10 CKAZAGIĆ MUNIB – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
SINAN SUBAŠIĆ-DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 15/2011MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
149UDRUŽENJE „ORGANIZACIJA MLADIH GORAŽDE“O.M.G.GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. 43 DRINSKA BRIGADA BR. 11FIDAHIĆ HARIS – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
GUŠO VEKAS – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/2012MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
150UDRUŽENJE MLADIH OPĆINE PALE-PRAČAGRAĐANSKE INICIJATIVEPRAČAHRENOVICA BBCRNČALO NISAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ ANEL - POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ ELIZANA - SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 2/2012MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
151UDRUŽENJE „PRIJATELJI ŠKOLE“ IZ GORAŽDA„PŠ“ iz GoraždaGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. OMLADINSKA BR. 1DJANA JASMINA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
LIGATA RASIM – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 4/2012MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
152UDRUŽENJE ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI IZ ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA '92.-'95. I UNAPREĐENJE KULTURNO-HISTORIJSKOG TURIZMA „VITEZOVI DRINE“UDRUŽENJE „VITEZOVI DRINE“BORAČKAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 23AHMETSPAHIĆ MEVLUDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 5/2012MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
153UDRUŽENJE FUDBALSKIH TRENERA U.F.T.SPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44RADAČA MUNIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 7/2012MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
154UDRUŽENJE RUKOMETNI KLUB RADNIČKI R.K. „Radnički“SPORTGORAŽDEUL. 43 DRINSKE BRIGADE BR. 11FIDAHIĆ MERSIDA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
FIDAHIĆ HARIS – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 8/2012MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
155UDRUŽENJE ATLETSKI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDE AK „GORAŽDE“SPORTGORAŽDEUL. VIŠEGRADSKA BR. 15ŠUMAN ZAIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
HASTOR EMIR - POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 9/2012MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
156UDRUŽENJE BODIBILDING I FITNES KLUB „USTIKOLINA“ USTIKOLINABBIFK „USTIKOLINA“ USTIKOLINASPORTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBKARAHODŽA DAMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 10/2012MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
157UDRUŽENJE SPORT ZA SVE „GORAŽDE“ GORAŽDESPORT ZA SVE „GORAŽDE“SPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44FORTO NIJAZ – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
HASANEFENDIĆ ALMIR – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 11/2012MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
158UDRUŽENJE „EKO ZONA“ GORAŽDEU „E@Z“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. SELVERA SIJERČIĆA BR. 17RAŠIDOVIĆ ALMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 12/2012MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
159UDRUŽENJE SOCIJALNIH RADNIKA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.S.R. BPKSOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 13BRKO SAMKA – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA R – I – 1/2013MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
160„UDRUŽENJE VETERANA POLICIJE REGIJE GORAŽDE, 1991.-1995.“„UV POL RG“, 91-95“BORAČKAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆ BBHODŽIĆ ŠEFIK – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
AGOVIĆ MEHMED– ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA,
TANJO KASIM - SEKRETAR
R – I – 2/2013MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
161„UDRUŽENJE JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA VI HRENOVAČKI BATALJON“JOB VI Hrenovački bataljonBORAČKAPRAČAHRENOVICA BBSIPOVIĆ RAMIZ – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 4/2013MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
162UDRUŽENJE POVRATNIKA „BUDUĆNOST“UP BudućnostODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. JASKA ISLAMOVIĆA BBBEGOVIĆ ZORAN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
VRAŽALICA RAMO – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 6/2013MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
163UDRUŽENJE FUDBALSKIH SUDIJA I INSTRUKTORA SUĐENJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUFSiIS BPK-a GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 4ĆEHAJA MIRZA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
GABELA NERMIN – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 8/2013MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
164„UDRUŽENJE NERATNIH INVALIDA“„UNI“PROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAPRAČAHRENOVICA BBSALISPAHIĆ TAIB – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HORO ALIJA – ZAMJENIK PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ MIDHAT – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 9/2013MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
165UDRUŽENJE MLADIH „UJEDINJENI GORAŽDANSKI UMJETNICI“UM „UGU“KULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 2FEJZIĆ BENJAMIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DELIĆ ADNAN – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 10/2013MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
166UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ OPĆINE FOČA-USTIKOLINAUDB „PL“ Općine Foča-UstikolinaBORAČKAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBSUBAŠIĆ OSMAN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
ĆORIĆ HUSEIN – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 11/2013MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
167UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUPODP BPKSOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9VELIĆ SADETA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
GARAPLIJA ZAHID – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 12/2013MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
168UDRUŽENJE PAINTBALL KLUB „SHOOTERS“PKSSPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. BRAĆE SMAJOVIĆ BR. 4PJANO SENAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
PJANO AMRA – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 14/2013MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
169UDRUŽENJE „GORAŽDANSKI AKTIV MLADIH“GAMZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. BRAĆE RAMOVIĆ BR. 6ČIZMIĆ ELVEDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 15/2013MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
170UDRUŽENJE „MOJE SELO“Udruženje „Moje selo“ODRŽIVI RAZVOJPRAČA VRAŽALICE BBSTANIŠIĆ RADOMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 16/2013MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
171UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUB „PL“ BPK GoraždeBORAČKAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BBEFENDIĆ IZUDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČOLO JUSUF – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 17/2013MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
172UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU MALIH DIONIČARA „PRIVREDA PODRINJA“UZMD „Privreda podrinja“ZASTUPANJE POSLOVNIH INTERESAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 17LIGATA HUSEIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MUJAGIĆ FADIL – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 1/2014MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
173UDRUŽENJE ŽENA „UNIKAT“UŽ „UNIKAT“HOBISTIČKA DJELATNOSTGORAŽDEUL. HAJRA LAKOVIĆA BR. 1LAKOVIĆ EDINA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
VELIĆ SANELA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 2/2014MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
174UDRUŽENJE KORISNIKA VODE „CVILIN-USTIKOLINA“UKV „CVILIN-USTIKOLINA“GRAĐANSKE INICIJATIVEUSTIKOLINACVILIN BBČENGIĆ EDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 3/2014MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
175EKOLOŠKO OMLADINSKO UDRUŽENJE ZA RURALNI RAZVOJEOURRCIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEOSANICA BBHODO ALEN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
KOVAČ AMRA – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 4/2014MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
176UDRUŽENJE ZA OČUVANJE LIKA I DJELA ZAIMA IMAMOVIĆA I SABORACAUDRUŽENJE ZAIM IMAMOVIĆA I SABORCIBORAČKAGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA BR. 20IMAMOVIĆ SELIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
HAZNADAR JASMIN– POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 5/2014MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
177UDRUŽENJE KORISNIKA VODE „VIKO“UKV „VIKO“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. 1. DRINSKE UDARNE BRIGADE BR. 2/4OMANOVIĆ MUAMER – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
BEKRIJA DŽEVAD – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 6/2014MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
178UDRUŽENJE SPORTSKI FUDBALSKI KLUB „LIBERO“SFK „Libero“SPORTGORAŽDEUL. RASADNIK BBHUBJER SENAD – PREDSJEDNIK KLUBAR – I – 7/2014MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
179UDRUŽENJE KORISNIKA VODE „HUBJERI“ GORAŽDEUKV „HUBJERI“ GORAŽDEGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. HUBJERI BBBABIĆ IBRAHIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 8/2014MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
180UDRUŽENJE ŽENA „USTIKOLINA“UŽ „Ustikolina“HOBISTIČKA DJELATNOSTUSTIKOLINAUL. OMLADINSKA BBHOTOVIĆ-GLUHAČEVIĆ NARCISA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ISANOVIĆ MAIDA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 1/2015MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
181UDRUŽENJE „NADA“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. DŽEMALA OSMANKOVIĆA BR. 15ČOLO EDMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
BIČO AIDA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/2015MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
182UDRUŽENJE ŽENA ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINE PALE-PRAČAPRIVREDA I HOBISTIČKA DJELATNOSTPRAČAUL. HIMZE SABLJE BR. 33CRNČALO AIDA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
IMŠIROVIĆ SABINA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/2016MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT I
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
183UDRUŽENJE „PATRIOTSKI POKRET“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE„PATRIOTSKI POKRET“ GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. PRVE SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE BR. 2ABEZDROB REMZO – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
VELIĆ DAMIR – GENERALNI SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 2/2016MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
184UDRUŽENJE „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ OPĆINE GORAŽDEU „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ OPĆINE GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 13ŽUGA ZAIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KAZAGIĆ BARIZ – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 3/2016MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
185UDRUŽENJE BORACA ARMIJE BOSNE I HERCEGOVINE – MALOLJETNI DOBROVOLJCI ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA 1992-1995 BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUBABIHMDR BPK GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 18/ADŽINOVIĆ FAHRUDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
DEVLIĆ MIRZA – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA
R – I – 4/2016MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
186UDRUŽENJE JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA „UNIJA VETERANA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEJOB „Unija veterana“ BPK GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. OMERA VRANE BR. 42POZDEROVIĆ ADMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 5/2016MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
187UDRUŽENJE KARATE KLUB „SPECIJAL“ GORAŽDEK.K. „SPECIJAL“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. PANORAMA BR. 10MANDŽO ARMIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
MANDŽO ERMIN – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 7/2016MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
188UDRUŽENJE ZA EKOLOGIJU I REKREACIJU „VEDRINA“„Vedrina“ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 3HRELJA MUAMER – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
LAPO MURIS – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 9/2016MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
189UDRUŽENJE RUKOMETNIH VETERANA „RADNIČKI – GORAŽDE 1957“ GORAŽDEURV „Radnički – Goražde 1957“ GoraždeSPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44DŽIHANIĆ NUDŽEIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
SIJERČIĆ ADMIR – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 11/2016MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
190UDRUŽENJE DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „GORAŽDE“ GORAŽDEU DVD „Goražde “ GoraždeZAŠTITA I SPAŠAVANJEGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 6GECA MUSTAFA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 12/2016KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
191FUDBALSKI SAVEZ OPĆINE GORAŽDEFSOGSPORTGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA BR. 20POZDEROVIĆ ADMIR – PREDSJEDNIK SAVEZAR – I – 13/2016MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
192STRUKOVNI SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESSDMiSBPKPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA BBdr. DAMIR BAŽDAREVIĆ – PREDSJEDNIK STRUKOVNOG SINDIKATA,
dr. ALDIJANA HALILOVIĆ KUNOVAC – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA STRUKOVNOG SINDIKATA,
dr. EMIRA ČELJO – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA STRUKOVNOG SINDIKATA
R – I – 1/2017MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
193UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU I RAZVOJ BRDSKOG BICIKLIZMA„Vožnje prirodom“ – „Natureriders“ PRIVREDA GORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBPOPOVIĆ ANES – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 2/2017MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
194UDRUŽENJE NAŠA JABUKAN - JabukaZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEUSTIKOLINAFOČANSKA JABUKA BBRADUŠIĆ EDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
EFENDIĆ EDIB – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 4/2017MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
195SAVEZ SPORTSKIH ORGANIZACIJA U FUDBALU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESSOF BPK GoraždeSPORTGORAŽDEUL. PANORAMA BBDRAGOLJ AMIR – PREDSJEDNIK SAVEZA,
UŠANOVIĆ NEDŽAD – PRVI DOPREDSJEDNIK SAVEZA,
CRNČALO FUAD – DRUGI DOPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 5/2017MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
196UDRUŽENJE ZA ZDRAVO ODRASTANJE I STARANJE - GORAŽDEUZOSSPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. PANORAMA BBŠALO SELMEDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 6/2017MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
197UDRUŽENJE STARIH TRADICIONALNIH, UMJETNIČKIH ZANATA I DOMAĆE RADINOSTI „STARI GRAD“ – GORAŽDE Udruženje starih zanata „Stari grad“ – Goražde PRIVREDAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21DELJO REHAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 7/2017MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
198CRVENI KRIŽ OPĆINE PALE U F BiHCrveni križ Pale u F BiHHUMANITARNA DJELATNOSTPRAČAPRAČA FERHATOVIĆ JASMIN – PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA CRVENOG KRIŽAR – I – 8/2017MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
199CRVENI KRIŽ OPĆINE FOČA U F BiHCrveni križ Foča u F BiHHUMANITARNA DJELATNOSTUSTIKOLINAUSTIKOLINA ĆORIĆ HUSEIN – PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA CRVENOG KRIŽAR – I – 9/2017MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
200UDRUŽENJE „OPSTOJNOST“U-OPODRŽIVI RAZVOJGORAŽDERADIĆI BBZIRAK ELDINA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
PLJEVLJAK ESED – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 1/2018MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
201UDRUŽENJE „PULS MLADIH“„Puls mladih“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEBOGUŠIĆI BBBEGOVIĆ AMEL – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
TANJO RAŠID – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/2018MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
202SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJASVOZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. OMERA VRANE BR. 42POZDEROVIĆ ADMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 4/2018MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
203„UDRUŽENJE FAMILIJE ČELJO“„FAMILIJA ČELJO“SOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. HASANA KIKIĆA BR. 8ČELJO SENAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČELJO OSMO – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 5/2018MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
204BODIBILDING I FITNES KLUB „OLYMPIA GORAŽDE“BiFK „OG“SPORTGORAŽDEUL. PRVE SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE BBDŽEBO MUHAMED – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
DEŠEVAC SENID – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 6/2018MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
205„ŠKOLA FUDBALA PRO“„ŠKOLA FUDBALA PRO“SPORTGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. PRVE DRINSKE BBRAŠČIĆ ADMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
TIHIĆ ALMIR – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 7/2018MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
206UDRUŽENJE ZA EKOLOGIJU I REKREACIJU „VAL“VALZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. SREBRENIČKA BR. 29PLAKALO SENAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ĆULOV ALEN – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 10/2018MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
207CRVENI KRIŽ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDECrveni križ BPK GoraždeHUMANITARNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 27DR. ELVIN ĆATOVIĆ – PREDSJEDNIK CRVENOG KRIŽA BPK GORAŽDE,
SARAJLIĆ EMIR – SEKRETAR CRVENOG KRIŽA BPK GORAŽDE
R – I – 11/2018MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
208AUTO KLUB „ELITE“ GORAŽDE„AK ELITE“SPORTGORAŽDEUL. 31. DRINSKE BRIGADE BR. 76DERVIŠAGIĆ HARIS – PREDSJEDNIK KLUBAR – I – 1/2019MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
209„UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA A.R.B.“A.R.B.ZAŠTITA ŽIVOTINJAGORAŽDEUL. ŠIŠETA BBANELA ČAKAL UŠANOVIĆ – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ADŽOVIĆ MEDINA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 2/2019MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
210OMLADINSKO UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU UNIVERZALNIH VRIJEDNOSTI „IZVOR – GORAŽDE“OU „Izvor – Goražde“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. PANORAMA BR.19bČENGIĆ ALEN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 3/2019MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
211UDRUŽENJE UGOSTITELJA GRADA GORAŽDEU U Grada GoraždaPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBARMIN PIŠMO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ALMEDIN HUKIĆ – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ALMIR ISLAMOVIĆ – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/2020MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
212„FENIKS“ UDRUŽENJE OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE - GORAŽDEZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. 22. MAJ BR. 57DIJANA PLEH – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
SEDIN FERHATOVIĆ – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 2/2020MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
213UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA – VETERANA ARBIH KAMP BORACA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUdruženje KAMP BORACA BPK GoraždeBORAČKAGORAŽDEUL. HASANA KIKIĆA BR. 57AMEL BARIMAC – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ŠEFIK BEZDROB – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 3/2020MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
214UDRUŽENJE MOJE EKOLOŠKO SELOUDRUŽENJE MOJE EKO SELOZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. ADNANA MEHANOVIĆA BR. 20SELIMBEGOVIĆ DŽEMAIL – PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA I PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 4/2020MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
215UDRUŽENJE STUDENATA „INDEKS“„INDEKS“OBRAZOVANJEGORAŽDEUL. BOLNIČKA BBĆAMO ARIJANA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
TUTIĆ HARIS – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 5/2020MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
216UDRUŽENJE "EKOLOŠKA ZONA" GORAŽDE„EZ“ GoraždeZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. DUBIŠTE BBPLJEVALJČIĆ ŽARKO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MITROVIĆ NIKOLA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 6/2020MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
217UDRUŽENJE „VOLONTERSKI SERVIS MLADIH“„VSM“HUMANITARNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. MUHIDINA MAŠIĆA MUNJE BR. 69DŽENIS ĆULOV – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ADELA HADŽIĆ – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 7/2020MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
218UDRUŽENJE „EKO STANIŠTE - HABITAT“„Eko Habitat“ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. SUADA POZDERA - BULJKA BR. 2MIRELA MEKIĆ - BOROVIĆ – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA MERSIHA ĆORIĆ - POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA R – I – 8/2020MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
219UDRUŽENJE ZA KREATIVNI RAZVOJ "DJECA EVROPE"Udruženje "Djeca Evrope"OBRAZOVANJEGORAŽDEUL. PANORAMA BBSLAVKO KLISURA - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MUNIRA KOVAČ DEVLIĆ - POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA

R-I-1/2021MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
220UDRUŽENJE STRELJAČKI KLUB "ALFA""SK ALFA"BEZBJEDNOSTGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR.25 D DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DALILA MIRVIĆ - POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA
R-I-2/2021MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
221UDRUŽENJE BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE "PREPOROD" GRADSKO DRUŠTVO GORAŽDEBZK "PREPOROD" GORAŽDEKULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 25eADMIR KURTOVIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA.
ALMIR ŠOGOLJ - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R-I-3/2021MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
222UDRUŽENJE SPORTSKE REKREACIJE "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU"GORAŽDE""CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU GORAŽDE"SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. SELVERA SIJERČIĆA BR. 3ADŽANAN OBUĆA - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MIRZA DELIĆ - POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R-I-4/2021MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
223UDRUŽENJE "SINDIKAT UPRAVE POLICIJE"SUPPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆ BR.5 NUSRET SIPOVIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MILICA ANDŽIĆ - POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R-I-5/2021MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
224UDRUŽENJE "CENTAR ZA DRUŠTVENI AKTIVIZAM I PROSPERITET"CeDAPCIVILNO DRUŠTVO I GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. ŠATORAK BR. 4 DELILA KLOVO KAJIĆ - PREDSJEDNICA UDRUŽENJA ELVEDINA ČELIK - POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJAR-I-6/2021MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
225PLANINARSKO UDRUŽENJE "KLEK" GORAŽDEP.U "KLEK" GORAŽDESPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. JUSUFA DUHOVIĆA BR.5SAMIR HODŽIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA EDVIN MIRVIĆ - POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-7/2021MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
226SPORTSKO - REKREATIVNI BILIJAR KLUB "NO 1" GORAŽDESRBK "No 1" GORAŽDESPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR.14MUAMER DJANA - PREDSJEDNIK KLUBA DINO RAŽANICA - POTPREDSJEDNIK KLUBAR-I-8/2021MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
227UDRUŽENJE SRETNO MJESTO "HAPPY PLACE"UDRUŽENJE "HAPPY PLACE"OBRAZOVANJEGORAŽDEUL.FAZLAGIĆA BR.24VILDAN HODŽIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-9/2021MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
228UDRUŽENJE ZA OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE "DESETKA"ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEVRANIĆI BBNEDIM HODO - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA ERDIN KURTOVIĆ - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA R-I-10/2021MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
229UDRUŽENJE "VIJEĆE MLADIH GRADA GORAŽDA"VMGGCIVILNO DRUŠTVO I GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR.2VILDANA BAŠIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA MERIHA RATKOVIĆ - DOPREDJEDNIK UDRUŽENJA ALDIN DŽANANOVIĆ - DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-11/2021MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
230UDRUŽENJE GLUHIH I NAGLUHIH U BOSANSKO - PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDEUGiN u BPKZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. DONJE SELO MRAVINJACPREDRAG ČOKORILO - PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-12/2021MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
231UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA "IRMA ART STUDIO""IRMA ART STUDIO"KULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL.43. DRINSKE BRIGADE BR.1 LH2IRMA SMAJLHODŽIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-13/2021MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
232UDRUŽENJE POŠTIVAOCA LIKA I DJELA HEROJA ODBRANE GORAŽDA SINANA ŽUGEUdruženje "SINAN ŽUGA"BORAČKAGORAŽDEMJESNA ZAJEDNICA OSANICA, SELO BRATINJE BBHAMED KOVAČ- PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-1/2022MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
233HUMANITARNO UDRUŽENJE "SVJETLO GRADA"Svjetlo gradaSOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. BEGA MRŠA BR.4ADMIR HADŽIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA ENIDA BEZDROB - POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-2/2022MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
234UDRUŽENJE ZA OBNOVU I RAZVOJ "PODRINJE"UOR "PODRINJE"PRIVREDA GORAŽDEUL. POZDERA BULJKA BR.6EDINA MUDŽELET - PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-3/2022MINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
235UDRUŽENJE ZA POMOĆ I PODRŠKU PORODICI, DJECI I MLADIMA SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU "BUĐENJE""UPDMB"SOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEFOČANSKA JABUKA BBMERIMA JAŠAREVIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-4/2022MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.