Ustanove socijalne zaštite
  • JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“                                                                                                              Adresa: ul. Maršala Tita 13
    direktor:  Mediha Jašarević-Hodžić
    tel: 038/223-343, fax: 038/228-584

 

  • JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde
    Adresa: Fazlagića bb
    direktor: Safet Bajrović, tel/fax: 038/228-443

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.