• OBJAVLJENO: 01.07.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 92. redovnu sjednicu
Odobrena novčana sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa i zahtjeva udruženja boračkih populacija u 2021.godini u ukupnom iznosu od 84.500 KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 92.redovnoj sjednici primila je k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje o  upisu učenika u I razred srednje škole.

Tom prilikom, Vlada je uvažila molbe školskih odbora i grupe roditelja i dala saglasnost Mješovitoj srednjoj školi „Enver Pozderović“ da dodatno upiše pet učenika koji su ispunili kriterije za prijem u Opću gimnaziju, te dva učenika koji su ispunili uslove za prijem u zvanje Ekonomski tehničar-finansijsko-računovodstveni smjer. Istovremeno, ova škola kao i Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde dobile su saglasnost da nakon drugog upisnog roka formiraju odjeljenja sa brojem učenika koji je manji u odnosu na minimalan broj utvrđen prema Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i odgoj.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  dobilo je saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola s područja BPK-a Goražde. Sredstva za nabavku besplatnih udženika učenicima šestih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i odgoja i ove godine obezbijedilo je Federalno ministarstvo obrazovanja.

Utvrđen je i tekst prijedloga Odluke o organizacijama kulture naroda BiH od posebnog značaja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde koji je upućen Skupštini BPK na usvajanje. Ovom odlukom za kulturne organizacije od posebnog značaja za BPK Goražde, ukoliko se registruju i djeluju na području našeg kantona, proglašene su: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ i Jevrejsko kulturno –prosvjetno i humanitarno društvo“ La Benevolencija“.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućen je Izvještaj o radu JP RTV BPK Goražde i Godišnji obračun za 2020.godinu.

Vlada je dala saglasnost ministru za boračka pitanja da sa ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida/poginulih boraca s prostora BPK-a Goražde za 2021/2022. godinu u iznosu od 12.000 KM.

Odobrena su novčana sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa i zahtjeva udruženja boračkih populacija u 2021.godini u ukupnom iznosu od 84.500 KM. Sa ovim sredstvima finansirat/sufinansirat će se 11 projekata šest boračkih udruženja i jedan zahtjev jednog boračkog udruženja, te pružiti pomoć u radu Fondacije „Istina za Goražde“.

Na današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i Plan zaštite i spašavanja BPK-a Goražde od prirodnih i drugih nesreća u kojem su definisani svi bitni dokumenti o aktiviranju-mobilizaciji i angažovanju snaga i sredstava civilne zaštite, obavezama kantonalnih organa u sprovođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju, o mjerama zaštite kao i dokument o načinu rada Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i načinu saradnje sa odgovarajućim organima civilne zaštite Republike Srspke.

Takođe, Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu da pokrene postupak nabavke opreme za Kantonalni štab civilne zaštite u ukupnoj vrijednosti od 60.600 KM.

Na prijedlog Minstarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost za isplatu subvencije četvrtog i petog dijela profitne marže od 2% privrednom društvu „Pobjeda Technology“ d. d.  Goražde u ukupnom iznosu od 19.971 KM, po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja uz subvencionranje dijela profitne marže za BBI bankom d.d. Sarajevo.

JU „Dom za stara i iznemogla lica“odobreno je 20.000 KM za pokriće troškova usluga i normalno funkcioniranje ustanove, te treći i četvrti dio od ukupno 12 dijelova novčanih sredstava  Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2021.godinu u iznosu od 10.200 KM.

Vlada će iz budžetske rezerve sa 1.000 KM podržati Planinarski klub „Goražde-Maglić“ Goražde u organizaciji Marša mira u Srebrenici. Od toga, sa 650 KM Vlada će finansirati prijevoz učesnika marša, a sa 350 KM izradu prigodnih majica.

Do kraja sjednice, Vlada je podržala inicijativu Grada Sarajeva da se povodom obilježavanja 26. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, u koordinaciji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite BPK Goražde i lokalnim zajednicama Kantona, 11 jula u 12 sati oglase jednominutnim puštanjem sirena u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Kako od danas, prema informaciji ministra privrede, na snagu stupa novi režim saobraćaja preko mosta Alije Izetbegovića i u ulici Zaima Imamovića, odnosno obustava saobraćaja u terminu od 19,00 do 24,00sata, Vlada je dala saglasnost ministru da naredbu o obustavi saobraćaja dopuni sa obustavom saobraćaja u dijelu ulice Zaima Imamovića koja vodi ka Gradskoj dvorani koja nije bila propisana ranijom naredbom.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.