• OBJAVLJENO: 02.07.2021.
Uprava za civilnu zaštitu BPK Goražde
Potpisani ugovori sa menadžmentom ustanova pri kojim će biti osnovane tri nove službe za zaštitu i spašavanje

U skladu sa Uredbom  o organizovanju službi zaštite i spašavanja jedinica civilne zaštite, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde Kenan Kanlić potpisao je danas ugovore sa menadžmentom ustanova pri kojim će biti osnovane nove službe koje će djelovati u sistemu zaštite i spašavanja što je definisano  u Programu razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona. Potpisivanju ugovora prisustvovala je i komandant Štaba civilne zaštite, predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Sirbubalo.

Ugovore o formiranju novih službi potpisali su direktorica JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde Nermina Kamenica, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Medina Bičo i direktor JP „Bosansko-podrinjske šume“ Mirza Pjano.

Kako je nakon potpisivanja ugovora istaknuo direktor Kanlić, radi se o službama veoma značajnim za naš kanton, a u perspektivi njihovo osnaživanje će doprinijeti boljem sistemu zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća.

„ Radi se o osnivanju tri nove službe. Pri JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde će biti formirana služba za medicinsku pomoć u slučaju zaštite i spašavanja, dok će Zavod za javno zdravstvo formirati službu za higijensko-epidemiološku zaštitu i unaprjeđenje životne sredine koja će djelovati u sklopu Kantonalne uprave civilne zaštite. Također, pri JP „Bosansko-podrinjske šume“ bit će  organizovanja Služba za zaštitu od požara u šumama. Smatramo da je njihovo osnivanje neophodno, vodeći se činjenicom da smo u protekle dvije godine imali potrebu za njihovim djelovanjem na prostoru našeg kantona. Programom koji je definisan kao petogodišnji, predviđena su i određena sredstva za nabavku opreme za potreba rada službi, edukaciju te preventivne potrebe u slučaju zaštite i spašavanja “- kazao je direktor Kanlić.

Kada je riječ o osnivanju službe pri JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, ona bi djelovala u slučaju nepogoda koje bi imale za posljedicu ugrožavanje ljudskih života, kako bi adekvatno pružila specijalističko – konsultativnu i zdravstvenu pomoć te obezbijedila prijevoz pacijenta, a prema riječima direktorice Nermine Kamenice za njeno funkcionisanje će biti angažovan postojeći kadar.

Što se tiče formiranja Službe za higijensko-epidemiološku zaštitu i unaprjeđenje životne sredine koja će djelovati pri Kantonalnoj upravi civilne zaštite, kako ističe direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde Medina Bičo, Zavod je i do sada radio te poslove, ali je neophodna podrška Kantonalne uprave civilne zaštite koja će se prije svega ogledati u prevenciji.

„Obzirom da se mi trenutno suočavamo sa pandemijom virusa COVID-19  i da smo adekvatno odgovorili zadatku, trebamo da imamo podršku i civilne zaštite. Nama je gorući problem bio nabavka vozila da bismo obavljali preventivnu dezinfekciju i deratizaciju u spriječavanju širenja virusa na području našeg kantona i tu podršku smo dobili, kao i za nabavku  neophodne opreme za rad laboratorije, jer mi između ostalog vršimo analizu vode i uzorkovanje hrane“- ovom prilikom kazala je direktorica Bičo.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.