• OBJAVLJENO: 26.08.2021.
Kantonalna uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Održana posljednja u nizu javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK Goražde

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK Goražde danas je u Sali Skupštine održana posljednja u nizu javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK Goražde.

S obzirom da je federalnim Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva ostavljena mogućnost kantonima da urede ovu oblast, Kantonalna uprava za civilnu zaštitu pristupila je izradi novog zakonskog rješenja koje bi predstavljalo pravni osnov za uređenje sistema i načina funkcionisanja zaštite od požara i vatrogastva od značaja za naš kanton.

Novo zakonsko rješenje usklađeno je sa Programom razvoja te uslovima našeg kantona u ovoj oblasti, a prema riječima direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Kenana Kanlića, donošenjem ovog propisa između ostalog pružila bi se mogućnost manje razvijenim općinama koje nemaju mogućnost da finansiraju obaveznu vatrogasnu jedinicu da formiraju  dobrovoljna vatrogasna društva pri kojim bi bila formirana dobrovoljna vatrogasna jedinica koja bi obavljala te poslove do momenta ispunjavanja uslova za formiranje vlastite jedinice. Također, za funkcionisanje takvih jedinica ostavljena je i mogućnost lokalnim zajednicama da obezbijede finansijska sredstva putem taksi.

„Zakon se temelji na sasvim novom konceptu. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavljala bi sve upravne, stručne i druge poslove u oblasti vatrogastva i zaštiti od požara, kako bi  obje oblasti bile organizirane na principu obaveze, a ne na dobrovoljnosti i samostalnom djelovanju. Poslovi vatrogastva podrazumijevaju  aktivnosti na organiziranju profesionalnih vatrogasnih jednica u jedinicama lokalne samouprave koje bi bi trebale predstavljati temelj stručnih snaga za gašenje požara kao i njihovo opremanje, obuku i osposobljavanje, a obaveza kantona je da sve te jedinice uveže kroz zajedničku vatrogasnu jedinicu. Njegovim odredbama definisane su i nadležnosti inspekcijskohg nadzora, a nadležnost nad provođenjem bi bila data Kantonalnoj upravi civilne zaštite i Kantonalnom ministarstvu za unutrašnje poslove“ –riječi su direktora Kanlića.

Dodao je da donošenje ovog propisa ne iziskuje dodatna finansijska sredstva u budžetu BPK Goražde jer su lokalne zajednice u obavezi, u skladu sa namjenskim  sredstvima koja prikupljaju po ovom osnovu,  utrošiti ih za finanisranje tih aktivnosti.

Nakon provedenih javnih rasprava, konačan  prijedlog će biti upućen prema Vladi BPK Goražde na usvajanje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.