• OBJAVLJENO: 24.12.2021.
Ministar za finansije BPK Goražde
Prijedlog Budžeta BPK za 2022.godinu u odnosu na nacrt uvećan za 8,57 posto ili za 3.439.250 KM

Nakon održanih javnih rasprava o nacrtu Budžeta BPK Goražde,  Vlada BPK Goražde  na svojoj sjednici nedavno je  utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu u iznosu od 43.580.100 KM . Prema riječima ministra za finansije BPK Goražde Esada Kanlića,  u odnosu na nacrt, nakon  dodatnog usaglašavanja, Prijedlog budžeta uvećan je za 8,57 posto ili 3.439.250 KM, što predstavlja značajno povećanje.

Kako ističe, povećanje je proizašlo nakon usklađivanja prihodovne strane budžeta sa revidiranim projekcijama prihoda dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija koje predviđaju povećanje poreznih prihoda,  između ostalog i u dijelu  prihoda od indirektnih poreza na dobit i poreza na dohodak te primjedbi i sugestija koje su se odnosile na nacrt Budžeta za 2022.godinu.

„U procesu izrade nacrta budžeta za 2022.godinu,  Ministarstvo za finansije BPK Goražde nije raspolagalo sa projekcijama Ministarstva finansija FBiH, u kojim se u 2022.godini predviđa povećanje prihoda kako od direktnih, tako i indirektnih poreza. Nakon dostavljenih projekcija od strane Ministarstva finansija FBiH, Ministarstvo za finansije BPK Goražde je prijedlog Budžeta BPK Goražde za 2022.godinu uskladilo s istim, tako da smo dobili pozitivno mišljnje nakon utvrđenog prijedloga. Mogu reći da ovaj prijedlog budžeta pored socijalne ima i razvojnu komponentu, a namjera Vlade BPK Goražde je kao i do sada sve obaveze servisirati na vrijeme“-kazao je ministar Kanlić.

Ovom prilikom, dodao je da su sredstva između ostalog znatno uvećana na ekonomskim kodovima namijenjenim  za podršku privredi na prostoru BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.