• OBJAVLJENO: 27.12.2021.
Održana 1. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite
Službi za higijensko-epidemiološku zaštitu i unaprjeđenje životne sredine koja djeluje pri JU „Zavod za javno zdravstvo“ BPK Goražde odobreno 7.000 KM za nabavku sredstava za dezinfekciju

Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju,  Informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19)  o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Kako su članovi Štaba na sjednici  informisani, zbog povećanog broja pozitivnih osoba na koronavirus „COVID-19“ kojih je prema podacima 67, u proteklim danima došlo je do blagog pogoršanja epidemiološke situacije na području našeg kantona.  Od tog broja šest osoba nalazi se na bolničkom liječenju,  jedna osoba u JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde dok se pet osoba nalazi na liječenju u Univezitetsko-kliničkom centru Sarajevo. 179 osoba je stavljeno pod zdravstveni nadzor, a Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa resornim ministarstvom u kontinuitetu provodi aktivnosti nadzora lica koja se nalaze u izolaciji. Prema izvještaju, u periodu od  01.12.2021.godine do 24.12.2021.godine, niti jedno lice nije prekršilo mjere izolacije.

Uzimajući u obzir prisustvo visokozaraznog omikron soja COVID-19 u zemljama regije, te dominaciju delta varijante na području FBiH, za koju je karakteristična viša zaraznost i povećan broj hospitalizacija,  u cilju pojačanja mjera zaštite stanovništva, posebno u predstojećem prazničnom periodu kada je prema procjenama prijetnja zdravlju opće populacije veoma visoka, Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde,  na današnjoj sjednici, usvojio je  odluku kojom se iz namjenskih sredstava Službi za higijensko-epidemiološku zaštitu i unaprjeđenje životne sredine koja djeluje pri JU „Zavod za javno zdravstvo“ BPK Goražde  odobravaju  finansijska sredstva u iznosu od 7.000KM za nabavku sredstava za dezinfekciju.

Na sjednici je razmatrana, a potom i primljena k znanju Informacija o dinamici realizacije prevencije klizišta na području BPK Goražde. Uzimajući u obzir da je Kantonalni štab civilne zaštite u budžetskoj 2021.godini za sanaciju klizišta u Gradu Goražde i općini Foča u FBiH odobrio značajna finansijska sredstva,  svojim zaključkom Kantonalni štab civilne zaštite na današnjoj sjednici zatražio je od ove dvije lokalne zajednice da dostave izvještaj o razlozima kašnjenja realizacije projekata, a sredstva za ove namjenu bit će operativna i u toku 2022.budžetske godine.

Razmatran je a potom i utvrđen nacrt Sporazuma o saradnji između Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK Goražde i Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja te nacrt Sporazuma za polaganje stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i dobrovoljne vatrogasce s područja BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.