• OBJAVLJENO: 29.12.2021.
Vlada BPK Goražde sa iznosom od 1,2 miliona KM izmirila obaveze po osnovu dugovanja ustanovama socijalne zaštite
 Dugovanja BPK Goražde prema JU”Zavod za zbrinjavanje mentalno- invalidne djece i omladine” Pazarić više ne postoje

 Cijeneći sve teškoće s kojima se susretala JU  Zavod za zbirnjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Vlada BPK Goražde u toku 2021.godine  učinila sve da osigura punu zaštitu i njegu štičenika sa ovog prostora. U tom pravcu, u ovoj godini, u potpunosti je riješen problem svih dugovanja koja su stvarana godinama unazad, tako da je u toku 2021.godine ovoj javnoj ustanovi  uplaćeno 623.033 KM. Osim prema ovoj ustanovi, u toku ove godine Vlada BPK Goražde u potpunosti je izmirila dugovanja koja su stvorena u još pet ustanova socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu bez roditeljskog staranja, osobe s invaliditetom, kao i stare i iznemogle osobe.

„U oblasti sektora socijalne i dječije zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite osoba s invaliditetom smo se ponašali potpuno odgovorno. Obezbijeđena su neophodna sredstva za finansiranje svih prava koja proizilaze iz kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, te su po ovom osnovu do sada iz budžeta BPK Goražde realizovana sredstva u iznosu od cca 5.000.000 KM. Uz to obezbijeđeno je obavezno zdravstveno osiguranje svim osobama starijim od 65 godina života, te djece do polaska u osnovnu školu koji to pravo nisu mogli ostvariti ni po kojem drugom osnovu, čime je svim osobama treće životne dobi, kao i predmetnoj kategoriji djece osigurana besplatna osnovna zdravstvena zaštita“- istakla je premijerka BPK Goražde.

Potvrda ovih riječi je upravo i činjenica da je, uprkos izazovima pandemije s kojima se suočio BPK Goražde kao i prostor cijele BiH, u ovoj budžetskoj godini za ove namjene Vlada BPK Goražde  izdvojila je finansijska sredstva u iznosu od 1.191.128,27 KM. Ukupna dugovanja za 15 ustanova koje zbrinjavaju štićenike iz BPK Goražde su svedena na iznos 123.797,50 KM.  U tim ustanovama zbrinuto je 69 osoba iz BPK Goražde, a među njima je 9 maloljetnih lica.

Vlada BPK Goražde će i u narednoj, 2022. godini pokazati poseban senzibilitet prema ovoj kategoriji stanovništva i potruditi se da finansiranje brige o njima bude redovno. U planu je da se izmire i preostala dugovanja među kojima su samo tri veća od 10.000 maraka.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.