• OBJAVLJENO: 25.02.2022.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila sastanak sa predstavnicima nevladine organizacije u osnivanju pod nazivom „Buđenje"
Razgovarano o realizaciji aktivnosti usmjerenih na rehabilitaciju i socijalizaciju djece s poteškoćama u razvoju na području našeg kantona

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas sastanak sa predstavnicima nevladine organizacije u osnivanju pod nazivom „Buđenje“, čiji cilj je da kroz rad realizuju aktivnosti koje će biti usmjerene na rehabilitaciju i socijalizaciju djece s poteškoćama u razvoju na području našeg kantona.

Udruženje će egzistirati  na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za što postoji  društvena opravdanost s obzirom da je svake godine evidentan veći broj djece sa poteškoćama u razvoju, a prema riječima premijerke, podrška Vlade Bosansko-podrinjskog kantona  njihovom radu neće izostati.

„Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ima i uvijek je imala poseban senzibilitet prema djeci s poteškoćama u razvoju koji iskazuje kroz podršku njihovom obrazovanju i inkluziji u društvo. Uostalom, na ovo nas obavezuje UN-ova Konvencija o pravima djeteta prema kojoj dijete sa poteškoćama u razvoju ima pravo na posebnu njegu, obrazovanje i osposobljavanje za rad, koji će mu obezbijediti potpun i dostojan život i postizanje za njega najvećeg stepena samostalnosti i socijalne integracije. Na ovo nas obavezuju i ciljevi iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027. godina“- naglasila je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Djeca i mladi sa posebnim obrazovnim potrebama stiču obrazovanje u redovnim školama prema programima prilagođenim njihovim individualnim potrebama. Kada je u pitanju pristup obrazovanju djece s posebnim potrebama, inkluzivna nastava se provodi u svim osnovnim školama. U cilju obezbjeđivanja prava na osnovno obrazovanje, Ministarstvo obrazovanja obezbijedilo je besplatan prijevoz za sve učenike koji žive na udaljenosti većoj od 4 km, te kontinuirano obezbjeđuje udžbenike za socijalno ugrožene učenike. Pored toga, obezbijeđena je i zdravstvena zaštita za sve učenike koji ne mogu to pravo ostvariti na drugi način.

S ciljem unaprjeđenja odgoja, obrazovanja i kvaliteta života ove ranjive kategorije stanovništva, kao rezultat saradnje između resornih ministarstava Vlade BPK-a i SOS Dječija sela, 2016.godine otvorena je Resursna soba, namijenjena radu s djecom s poteškoćama u razvoju i podršci djeci i porodicama iz marginaliziranih skupina. Prema riječima premijerke BPK Goražde, od tada Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zajedno sa ministarstvima socijalne politike i obrazovanja, učestvuje u finansiranju rada Resursne sobe, a  samo u prošloj godini, iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izdvojeno je  45.000,00 KM koje su usmjerene za podršku JU za predškolski razvoj u okviru koje djeluje i Resursna soba.

U narednom periodu, u planu je provođenje aktivnosti koje će biti usmjerene ka osnivanju Centru za rani rast i razvoj djece, koji bi unaprijedio brigu o djeci uzrasta od 0 do 10 godina, a koji bi se bavio preveniranjem i ranim otkrivanjem određenih poremećaja u ranom rastu i razvoju djece.

„Kako ova oblast zahtijeva multisektorski pristup, prevenstveno sektora obrazovanja te zdravstvene i socijalne zaštite, u posljednje vrijeme intezivirali smo komunikaciju sa svim relevantnim institucijama i ustanovama koji su uključeni u odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju, u namjeri da unaprijedimo praksu u njihovom odgoju i obrazovanju te da im omogućimo najkvalitetnije moguće obrazovanje, ali i lakšu inkluziju osoba s invaliditetom u društvo“-riječi su premijerke BPK Goražde Aide Obuće.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.