• OBJAVLJENO: 09.03.2022.
Radi preventivnog djelovanja na zaštiti stanovništva i nabavke neophodnih količina robnih rezervi
Vlada BPK Goražde zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite da u saradnji sa drugim službama civilne zaštite utvrdi minimum robnih rezervi za zaštitu i spašavanje na nivou kantona

Na prijedlog  Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog  kantona Goražde zadužila je  Kantonalnu upravu civilne zaštite našeg kantona da u saradnji sa Direkcijom robnih rezervi i općinskim i gradskom službom civilne zaštite utvrde minimum robnih rezervi za zaštitu i spašavanje na nivou kantona.

Prema riječima premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće, to se prvenstveno odnosi na vrstu i količinu robnih rezervi potrebnih za zaštitu i spašavanje, cijene po kojim se one mogu nabavljati kao i prijedlog lokacija za smještaj robnih rezervi.

„Kako bi se ispoštovala zakonska obaveza po pitanju  popune kapaciteta robnih rezervi u Direkciji robnih rezervi BPK Goražde, veoma je značajno da koordinacija između Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde i općinskih službi i gradske službe bude na jednom visokom nivou.  Također, zadužili smo ministarstva iz oblasti energetike, industrije i medicine da u skladu sa Zakonom o robnim rezervama, delegiraju svoje predstavnike u Savjet robnih rezervi koje će biti savjetodavno tijelo direktoru Direkcije,  a u narednom periodu, u skladu s odobrenim finansijskim sredstvima unutar budžeta BPK Goražde, krenut će se u nabavku neophodnih količina“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.