• OBJAVLJENO: 09.03.2022.
Policy Vision sastanak u okviru komponente obezbjeđenja kvaliteta (QA) projekta Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u Jugoistočnoj Evropi – EQET SEE održan u Beogradu
Sastanku prisustvovala i predstavnica Ministarstva obrazovanja i Pedagoškog zavoda BPK Goražde

Emina Hadžić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prisustvovala je sastanku o viziji politike i ulozi eksterne evaluacije u regionu Jugoistočne Evrope .

Sastanak Policy Vision organizovan u okviru komponente obezbjeđenja kvaliteta (QA) projekta Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u Jugoistočnoj Evropi – EQET SEE, održan je 3. marta 2022. godine u Beogradu, Srbija.

Više od 40 relevantnih kreatora politike, uključujući predstavnike ministarstava, predstavnike agencija za kvalitet, pedagoških zavoda i VET i praktičare koji utiču ili su uključeni u kreiranje politika iz sedam ekonomija jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) te Moldavija okupile su se ovom prilikom da istraže ulogu eksterne evaluacije institucija i pristupe za kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti procesa obezbjeđenja kvaliteta, kako bi se došlo do zajedničkog stava ili regionalne vizije o zajedničkim aspektima eksterne evaluacije.

QA komponenta projekta EQET SEE fokusirana je na podršku eksternom razvoju kvaliteta i kulturi kvaliteta na nivou sistema i škole, kao i na doprinosu internom razvoju kvaliteta u agencijama za osiguranje kvaliteta.

Projekat EQET SEE ukupne vrijednosti 2 miliona eura finansira Austrijska razvojna agencija sredstvima Austrijske razvojne saradnje i sufinansira ERI SEE.

Policy Vision meeting on the role of external evaluation in the SEE region held in Belgrade – ERI SEE Secretariat

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.