• OBJAVLJENO: 24.03.2006.
Analizirano ubiranje poreskih prihoda od poljoprivrede

Neophodno donešenje provedbenih propisa!

O naplati poreskih prihoda od poljoprivede razgovarano je 24.03.2006.godine na sastanku kod Premijera BPK-a Goražde Nazifa Uručija, kojem su pored Premijera, prisustvovali: ministar za finansije Milenko Grujić, načelnik Općine Pale-Prača Asim Zec, načelnik Općine Foča-Ustikolina Zijad Kunovac, pomoćnik načelnika Općine Goražde Muris Ajanović i direktor kantonalne Poreske uprave Behudin Forto.
Kako je u svom uvodnom obraćanju naglasio Premijer BPK- a Goražde Nazif Uruči, Vlada BPK-a Goražde donijela je 2004. godine Odluku o razrezu poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva koja se ne poštuje jednako u svim općinama u sastavu Kantona. Prema njegovim riječima, općinska vijeća bila su dužna da nakon usvajanja ove odluke donesu provedbene propise za njenu primjenu. Ovo je jedino ispoštovala Općina Pale-Prača, dok ostale dvije općine to još nisu učinile, čime su onemogućile ubiranje izvornih prihoda.
A nakon primjene ove odluke, Općina Pale-Prača je po tom osnovu u 2005. godini ubrala 13.500,00 KM prihoda, od čega je 50% prihod općine, a 50% prihod kantona. Ova općina je, kako ističe načelnik Asim Zec, građanima podijelila i priznanice o razrezu poreza, kako bi im uštedjela troškove, dok je Općinsko vijeće usvojilo i odluke o smanjenju poreza za one građane koji žive i rade od poljoprivede kako bi ih stimulisala da nastave sa svojom djelatnošću.
Pomoćnik načelnika Općine Goražde za geodetske i katastarske poslove Muris Ajanović, smatra da je općinska Služba za geodetske i katastarske poslove odradila svoj dio posla time što je svake godine od kako je ova odluka u primjeni izvršavala obračun prihoda za sve katastarske površine i ovaj listing uredno dostavljala Poreskoj upravi BPK-a Goražde. „Podaci su uredno dostavljani Poreskoj upravi i ona je imala sve relavantne ulazne podatke za razrez poreza. Općina je, istina, mogla donijeti poreske olakšice što nije uradila, ali to nije bila smetnja da Poreski ured uradi svoj posao. Pri kraju je donošenje rješenja i za 2005. godinu i svi ovi podaci biće dostavljeni Poreskoj upravi.“-naglašava gospodin Ajanović.
Razloge što Općinsko vijeće Općine Foča- Ustikolina nije primjenilo odluku Vlade načelnik Općine Foča-Ustikolina Zijad Kunovac vidi tu tome što je bilo dosta nerješenih problema sa razgraničenjem zemljišta sa susjednim entitetom i miniranim površinama.

„Sada kada je mnogo toga urađeno, stekli su se uslovi da se odluka može primjeniti i ići će se uskoro na njeno usvajanje na Općinskom vijeću“-, kazao je načelnik Kunovac.
Prema riječima direktora kantonalne Poreske uprave Behudina Forta, tokom prošle godine općinska vijeća općina Goražde i Foča-Ustikolina raspravljala su na ovu temu i donijela zaključke da se ne ide u razrez ovog poreza.
„Mi smo dobili podatke, ali nismo imali odluke općinskih vijeća“, obrazloženje je direktora Forta, koji je iznio podatak da je 2005.godine Općina Pale-Prača dostavila Poreskoj upravi 1888 rješenja o razrezu poreza za poljoprivredu, sa sveukupnim zaduženjem od 69.896,00 KM, dok je po osnovu razreza tog poreza za 2003 i 2004. godinu, naplaćeno 20.768,00 KM .
Na kraju ovog sastanka, ministar za finansije Milenko Grujić predložio je zaključak po kojem općine koje do sada to nisu učinile, trebaju u što kraćem roku, na sjednicama svojih Vijeća utvrditi provedbene propise za razrez poreza za poljoprivredu, te ih skupa sa rješenjima za 2005. godinu dostaviti Poreskoj upravi koja će realizovati naplatu poreza. Time će, kako je naglašeno, direktno uticati na poboljšanje naplate izvornih prihoda svojih općina i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.