• OBJAVLJENO: 28.03.2006.
Promovisana bošura „Vodič kroz menadžment ljudskih potencijala“

Glavni cilj profesionalna i visokostručna državna služba!

Agencija za državnu službu Federacije BiH u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija BiH (UNDP) održala je 24.03.2006.godine u Goraždu promociju brošure „Vodič kroz menadžment ljudskih potencijala“, kojoj je, pored najviših zvaničnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i općina u njegovom sastavu, prisustvovao veliki broj državnih službenika uposlenih u kantonalnim i općinskim ministarstvima i službama.
Brošuru kojom se želi unaprijediti nivo općeg znanja državnih službenika o tome šta je moderni menadžment ljudskih potencijala, promovisali su direktor Agencije za državnu službu FBiH Enver Išerić i viši tehnički savjetnik u UNDP BiH Damir Ahmetović, a pozdravnu riječ i uvodno obraćanje održao je i Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči.

Menadžment ljudskih potencijala od velikog je značaja za kvalitetan rad svake javne uprave, posebno one koja prolazi kroz proces korjenitih promjena kao što je to slučaj kod nas, istaknuto je ovom prilikom. „Vodič kroz mendžement ljudskim potencijalima“, u kojem su detaljno obrađene sve bitne teme kad je riječ o ovoj oblasti pomoći će kantonalnim i općinskim službenicima da se što brže uključe u reformu sistema javne uprave u Federaciji BiH čiji je krajnji cilj izgradnja profesionalne i visokostručne državne službe, sposobne da odgovori na kompleksne zahtjeve koje nameće proces pridruživanja Evropskoj Uniji.
Bosansko-podrinjski kanton Goražde peti je kanton gdje je održana ova promocija, a namjera njenih organizatora je da se slične promocije održe u svih deset kantona Federacije BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.