• OBJAVLJENO: 11.11.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 152. redovnu sjednicu
Usvojen Izvještaj Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u BPK-a Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 152.redovnoj sjednici, razmatrala je i usvojila  Izvještaj Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u BPK-a Goražde za period od 01.01-31.12.2021. godine.

Kako je istaknuto, u izvještajnom periodu intenzivno se radilo na reorganizaciji Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije kako je to predviđeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, odnosno u preporuci Evropske komisije broj 7. kojom se traži jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Uporedo sa navedenom reorganizacijom, u 2021. godini je od strane Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije inicirano i donošenje Zakona o sprječavanju korupcije u Bosansko podrinjskom kantonu Goražde, kojim je s ciljem uspostavljanja funkcionalnog i efikasnog antikorupcionog tijela, predviđeno uspostavljanje Uprave za borbu protiv korupcije Bosansko podrinjskog kantona Goražde. Pored naprijed navedenog, u izvještajnom periodu su intenzivirane aktivnosti na izradi Strategije borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Pokrenut je i čitav niz koordiniranih aktivnosti kojima je za cilj jačanje procedura i postupaka internih kontrola u određenom broju institucija i ustanova, kao i niz aktivnosti na kontroli dodjele sredstava udruženjima građana i neprofitnim organizacijama, stoji između ostalog u ovom izvještaju.

Vlada je upoznata i sa Izvještajem o radu Policijskog odbora za mjesec oktobar ove godine.

Policijski komesar Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde dobio je saglasnost da potpiše Ugovor o javnoj nabavci kompjuterske opreme u ukupnoj vrijednosti od 13.074 KM.

Odobrene su izmjene i dopune Programa podrške razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2022.godinu po III cilju Ministarstva privrede kao i  Plan utroška namjenskih sredstava Ministarstva za urbanizam s podračuna „Za zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Programom utroška sredstava podrške razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i njegovim izmjenama i dopunama za 2022.godinu, na koje je saglasnost dala Vlada BPK Goražde svojim odlukama, predviđeno je da kao osnovni i posebni cilj programa bude pružanje podrške za subvencioniranje start UP podrške prve registracije djelatnosti, u cilju otvaranja novih radnih mjesta i unaprjeđenja djelatnosti na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Po ovom cilju, za 4 prijavljena novootvorena privredna subjekta, koji su u aplikacionom obrascu dostavili prijedloge projekata, odobreno je 8.000 KM.

Po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2022.godinu“ ovog ministarstva, odobreno je 20.600 KM za 18 korisnika, a na ime Programa unapređenja usluga javnih preduzeća 20.000 KM, za dva javna preduzeća.

Na osnovu Programa podrške razvoju neprofitnim organizacijama BPK-a Goražde kao i njegovim izmjenama i dopunama za 2022.godinu, planirana je podrška drugim udruženjima iz oblasti privrede u dijelu unaprjeđenja, osnaživanja i održivosti kako samih udruženja tako i njihovih članova, kao i podrška u dijelu ekonomskog osnaživanja i unaprjeđenja specifičnih ciljnih grupa kroz razne edukacije, održivost ili neki drugi vid podrške. Po ovom javnom pozivu prijavljeno je 7 udruženja kojima je iz budžeta Ministarstva za privredu dodijeljen iznos od 20.000 KM.

U nastavku sjednice, premijerka BPK Goražde dobila je saglasnost da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica -Ilovača- Prača za 2022-2023.godinu između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona s jedne i privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde s druge strane, čija je ukupna vrijednost 319.410 KM.

Vlada BPK je odobrila i isplatu novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-„Sufinansiranje podizanja zasada jagodičastog voća za SPP,SP,ZZ,DOO i fizička lica“ u iznosu od 2.000 KM, te novčanih podsticaja za proizvodnju sadnog materijala jagodičastog voća za jednu (1) registriranu poljoprivrednu zadrugu OPZ „VIP Drina“ – Ustikolina u iznosu od 2.423 KM.

Usvojena je Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u iznosu do 30.000 KM. Budući da „Dom za stara i iznemogla lica“nije ispoštovao zaključak Vlade s prošle sjednice u kojem je Vlada traži da joj se dostavi kompletan Izvještaj koji se odnosi na realizaciju Sporazuma o saniranju (konsolidacije) dugova ove javne ustanove počev od 2017.godine, na današnjoj sjednici Vlada je urgentno od Doma za stara lica zatražila dostavljanje ovog izvještaja.

Do kraja sjednice, Vlada je odobrila 5.000 KM Rijasetu Islamske zajednice u BiH za sufinansiranje multimedijalnog naučno-istraživačkog, edukativno-informativnog i izložbenog projekta pod nazivom „Pod nebom vedre vjere- Islam i Evropa u iskustvu Bosne“.

Savezu antifašista i boraca NOR-a Goražde odobreno je 1.000 KM za sufinansiranje obilježavanja 79. godišnjice od zasjedanja ZAVNOBiH-a, a Humanitarnoj organizaciji Merhamet“ 1.500 KM, za podršku u otvaranju javne kuhinje i druge aktivnosti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.