• OBJAVLJENO: 04.02.2012.
Kantonalna uprava civilne zaštite- Operativni centar
Redovni izvještaj za 04.02.2012. godine

 

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u proteklih 24  sata na području BPK-a  zabilježeno je sljedeće:

 Dana 03.02.2012.godine u zgradi Vlade BPK-a Goražde u 21,00 sati, na inicijativu premijera BPK-a Goražde Emira Frašta, održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali predsjedavajući Skupštine BPK-a Goražde Nazif Uruči koji je komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite, Ramo Živojević direktor KUCZ-e, ministar privrede Demir Imamović, kao član KŠCZ-e, ministri Adžem Dževad, Azra Kuljuh, i Alma Delizaimović, zatim predstavnici civilne zaštite općine Goražde Meho Hubjer i Enver Adžem, direktorica firme „Goraždeputevi“ Munevera Ušanović, direktor firme „Okac“ Halil Oković, direktorica Direkcije za ceste BPK-a Goražde Izeta Jahić, stručni saradnik Direkcije za ceste Baris Kazagić. Na radnom sastanku je razgovarano o mjerama i aktivnostima koje će biti poduzete tokom noći i jutra usljed velikih snježnih padavina, kad je riječ o raščišćavanju puteva i obezbjeđivanju normalnog funkcionisanja saobraćaja koje je veoma otežano zbog snježnih padavina. Razmatrana je aktuelna situacija i prohodnost puteva. S tim ciljem dogovorene su sve aktivnosti i mjere koje će biti poduzete tokom noći i jutra.

Sa direktorima firmi za održavanje puteva dogovoreno je da sve mašine izađu na teren i rade tokom cijele noći na čišćenju prioritetnih pravaca, a da ujutro budu upućene i na ostale pravce gdje bude potrebno.

Nakon sagledavanja trenutnog stanja, date su odgovarajuće upute o aktiviranju Kantonalnog operativnog centra čiji je broj 121 na koji  građani, ali i svi subjekti  mogu da se obrate u slučaju potrebe za hitnim intervencijama.

Također, 04.02.2012. godine u 09,00 sati održat će se sastanak Vlade BPK-a Goražde na kojem će biti dogovoreni i drugi detalji vezani za upućivanje pomoći općinama na čišćenju puteva usljed velikih snježnih padavina.

 Sa područja Općine Goražde :

Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite Općine Goražde u proteklih 24 sata, zabilježeno je slijedeće:

Visina snijega iznosi od 60 centimetara u gradskom području do 150 centimetara u ruralnim područjima općine.

Autobuske linije funkcionišu otežano na putnim pravcima Goražde-Ustikolina, Goražde-Ustiprača-Rogatica – Sarajevo, kao i lokalni putni pravci prema: Beriču, Spahovićima,  Ilovači.
Održava se prohodnost i lokalnih puteva prema: Podhranjenu,Rešetnici, Posestri.

U toku noći, dodatna mehanizacija angažovana je u naselju Obarak, Hubjeri, Luka, Bare, 43.DUB, Višegradska i u ostalim naseljima, a u toku je čišćenje glavnih ulica kao i pristup pojedinim ustanovama i preduzećima.

Trenutno se vode aktivnosti na pročišćavanju dionice Hranjen-Jarovići-Kamenice.

U 9,00 sati će zasjedati Općinski štab civilne zaštite gdje će se razmatrati trenutna situacija povodom  novih snježnih padavina.

MUP BPK-a Goražde :

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u proteklih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Saobraćaj na magistralnom putu Goražde – Ustikolina odvija se veoma otežano, u funkciji je samo jedna saobraćajna traka,radi se na proširenju kolovoza.

Što se tiče situacije u Prači saobraćaj na saobraćajnom putu Prača – Sarajevo odvija se jednom trakom.

Na putnom pravcu Goražde – Prača rade četiri mašine, put je prohodan , ali odvijanje saobraćaja je otežano.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar :

U prijemno- urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u toku proteklih 24 sata  primljena su  3  pacijenta. Radi se o pregledima vezanim za Urgentni centar, sa uobičajenim patološkim intervencijama.

Snabdijevenost bolnice ugljom za loženje kotlovnice je minimalna.

 Direkcija za ceste BPK-a

Poslije održanog vanrednog sastanka, Direkcija za ceste je angažovala dodatnu mehanizaciju koja je na terenu “Okac”, “Goraždeputevi” i komunalna preduzeća, s ciljem kontinuiranog angažovanja cijele raspoložive mehanizacije na održavanju prohodnosti magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva.

Direkcija za ceste je tokom noći putem ugovorenog izvođača “Goraždeputevi” d.o. Goražde održala prohodnost regionalnog puta R- 448, Potkozara- Goražde- Hranjen –Hrenovica. U toku su aktivnosti na proširenju i održavanju prohodnosti regionalnog puta na kritičnim mjestima gdje se formiraju novi snježni nanosi.

Sa područja općine Pale- Prača :

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača, u posljednjih 24 sata došlo je do novih snježnih padavina. Visina snijega se kreće od 1 m u nižim do 1,5m u višim predjelima.

Glavni putevi u naselju Prača su prohodni. Put Prača-Orahovice noćas je probijen do lovačke kuće, a u prekidu je dalje prema Brzači. Radi se na probijanju neprohodnog dijela puta Prača-Orahovice –Brzača, angažovane su dvije mašine.

Noćas i jutros rađeno je čišćenje u naselju Prača i prema Hrenovici. Put preko Pala prema Sarajevu noćas je bio zatvoren za saobraćaj dok je jutros probijena jedna saobraćajna traka.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:

Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina, u posljednjih 24 sata visina snijega iznosi od 60 centimetara u nižim, do 130 centimetara u višim predjelima općine. Radi se na čišćenju putnog pravca Ustikolina – Jabuka; putni pravac preko Grepka je u prekidu zbog mjestimičnih lavina u toku aktivnosti na probijanju puta. Na istoj dionici, visina snježnog prekrivača je 130 cm. Centralni dio Ustikoline, kao i putni pravac prema Odžaku i Pilipovićima se čisti. Putni pravac Cvilin – Kožetin se čisti kao i putni pravac prema Zebinoj šumi.

U 10,00 sati održat će se sjednica Općinskog štaba sa predstavnicima mjesnih zajednica na kojem će se utvrditi dalje aktivnosti. Saobraćaj se odvija redovno, ali otežano zbog poledice na kolovozu. Pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nije bilo.

JP ,,Elektroprivreda BiH“- Podružnica ,,Elektrodistribucija“

Dana 03.01.2012. godine oko 20,00 sati pojedini gradski dijelovi Goražda ostali su kratkotrajno bez električne energije, a prekid se desio zbog ispada iz 35 kV dalekovoda Pobjeda – Goražde 1.Uzrok prekida su velike snježne padavine.

Poslije toga, napajanje električne energije na području BPK-a Goražde je uredno i nije bilo prekida.

/bpkg.gov.ba/

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.