• OBJAVLJENO: 04.02.2012.
Kantonalna uprava civilne zaštite- Operativni centar
Vanredni izvještaj – sačinjen u 14,30 h

 Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže, stanje na području BPK-a Goražde je sljedeće:

Visina snijega na području općine Goražde iznosi od 60 centimetara u gradskom području, do 150 centimetara u ruralnim dijelovima općine.

Svi glavni lokalni putni pravci koji povezuju naseljena mjesta sa gradskim područjem su prohodni, ali se saobraćaj odvija samo jednom trakom  i to veoma otežano.

Svi nekategorisani seoski putni pravci su neprohodni i u toku je njihovo pročišćavanje.

Autobuske linije na relaciji Goražde-Ustiprača-Sarajevo i Goražde-Osanica-Ustikolina saobraćaju veoma otežano.

Na čišćenju puteva OŠCZ Goražde je angažovao svu raspoloživu mehanizaciju od osam firmi i to: ,,Goraždeputevi”, ,,Okac”, ,,Kaja-kompani”, ,,Cesta-100”, ,,Vavlica”, ,,Markan”, ,,Grebak” i JKP ,,6 Mart” , sa ukupno 20 mašina.

Do sada nije bilo zahtjeva za evakuacijom stanovnika i pomoći u hrani i lijekovima.

općini Pale-Prača,  u kojoj je proglašeno stanje prirodne nesreće,  visina snijega iznosi od jedan metar u nižim do oko dva metra u višim područjima općine.

Većina sela u rubnima dijelovima općine su zavejana i putevi do njih su neprohodni, a to su:Vražalice, Čemernica (Gornja  Donja), Revidol, Priporišta, Petovići, Vinča, Komrani i Brdarići.

Prohodnost puteva je slaba tako da je na putnim relacijama Prača-Goražde i Prača –Sarajevoočišćena samo jedna traka i saobraćaj se odvija veoma otežano.

Broj stanovnika u zavejanima selima iznosi oko 70.

Do sada nije bilo zahtjeva za evakuacijom stanovnika, kao ni za hranom i lijekovima.

Na čišćenju puteva angažovana je firma ,,Goraždeputevi” sa svojom mehanizacijom kao i JKP ,,Prača” sa dva Skipa i jednom LKT mašinom (koja je namijenjena za izvlačenje drva).

općini Foča – Ustikolina  visina  snijega iznosi od 60 do 150 centimetara.

Sva sela koja pripadaju MZ Jabuka su zavejana i to: Kozarevići, Mazlina, Zbič, Božanovići,Vojnići, Dragovići, Slavičići, Ljaljica i Roskovići.
Broj stanovnika u ovim selima kreće se oko 50.

Do sada nije bilo zahtjeva za evakuacijom niti za hranom i lijekovima.
Puteve čiste komunalno preduzeće Ustikolina sa jednim Skipom  i ,,Goraždeputevi” sa svojom mehanizacijom.

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.