• OBJAVLJENO: 05.02.2012.
Redovni izvještaj Operativnog centra Kantonalne uprave civilne zaštite
Na raščišćavanju puteva angažovana sva mehanizacija

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže, u proteklih 24 sata na području BPK-a  zabilježeno je sljedeće:

Sa područja Općine Goražde :

Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite Općine Goražde u proteklih 24 sata, zabilježeno je slijedeće:

1.Visina snijega u odnosu na prethodni dan ostala je nepromijenjena pošto je snijeg krajem dana i tokom noći prestao padati i ona iznosi na područjima naseljenih mjesta dolinom rijeke Drine, od 40 do 60 cm, na većim nadmorskim visinama do 150 cm, dok snježnih nanosa na pojedinim mjestima ima i preko 250 cm.

2.3.4. Prohodnost puteva i blokirana sela i broj stanovnika

Svi glavni lokalni putni pravci koji povezuju naseljena mjesta na području Općine Goražde su otežano prohodni, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom zbog visine snijega.

U toku jučerašnjeg dana izvršeno je pročišćavanje svih ulica i putnih pravaca u gradskim mjesnim zajednicama Goražde I,II,III,IV,( kao i odvoz snijega sa parkinga i trotoara koji će se nastaviti i u toku današnjeg dana) te u mjesnim zajednicama Hubjeri, Vitkovići i Bogušići.

U mjesnim zajednicama Zupčići, Mravinjac, Osječani, Berič, Sadba, Vranići, Posestra, Osanica, Rešetnica, Ilovača, Faočići, Kraboriš i Orahovice također je vršeno pročišćavanje i nastavit će se u toku današnjeg dana. Zbog visine snijega i velikog broja makadamskih puteva, većina sela u ovim mjesnim zajednicama nije otvorena i povezana sa lokalnim putevima.

Autobuske linije saobraćaju otežano na relaciji Goražde-Osanica-Ustikolina, Goražde-Ustiprača-Sarajevo i Goražde-Berič, dok druge linije nisu u funkciji.

Snadbijevanje vodom i električnom energijom je redovno.

5.Angažovana mehanizacija

Na pročišćavanju puteva OŠCZ Općine Goražde angažovao je svu raspoloživu mehanizaciju sljedećih firmi: Goraždeputevi, Okac, Caja compani, Cesta 100, Vavlica, Markan, Grebak i JKP 6 Mart.

6.7. Zahtjev za pomoć i evakuaciju

U toku noći sa područja MZ Orahovice obratilo se jedno lice za pomoć u lijekovima, a jedno lice zatražilo je veterinarsku pomoć za stoku.

MUP BPK-a Goražde :

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u proteklih 24 sata nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Narušavanja javnog reda i mira nije bilo.

Odvijanje saobraćaja na svim pravcima BPK-a Goražde je otežano.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar :

U prijemno- urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u toku proteklih 24 sata primljeno je 13 pacijenata. Radi se o pregledima vezanim za Urgentni centar, sa uobičajenim patološkim intervencijama.Snadbijevenost bolnice ugljem i lož uljem za kotlovnicu je minimalna.

Direkcija za ceste BPK-a

Regionalni put R- 448, Potkozara- Goražde- Hranjen –Hrenovica je prohodan. U toku je dalje održavanje i proširenje saobraćajne trake, kao i izrada mjestimičnih proširenja za mimoilaženje.

Direkcija za ceste učestvuje i u koordinaciji rada službi na raščišćavanju snijega po općinama u  BPK-a Goražde.

Sa područja općine Pale- Prača :

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Visina snijega iznosi od jedan metar u nižim, do oko dva metra u višim područjima općine.

Većina sela u rubnim dijelovima općine su zavejana i putevi do njih su neprohodni, a to su:Vražalice, Čemernica (Gornja  Donja), Revidol, Priporišta, Petovići, Vinča, Komrani i Brdarići. Broj stanovnika u zavejanima selima iznosi oko 70.

U toku današnjeg dana ispomoć koja je poslana od strane d.o.o Okac pokušat će izvršiti deblokadu putnih komunikacija prema tim selima.

Putna komunikacija prema Lunjama je deblokirana ručnim pročišćavanjem, kao i putna komunikacija prema Donjim Brdarićima.

U Općinsku službu civilne zaštite pristiže veliki broj zahtjeva od strane građana za deblokadu prilaznih puteva do stočne hrane(snijega, mekinja i sl.).

Na području MZ Hrenovica pričinjena je materijalna šteta na plastenicima i poljoprivrednim kulturama.

Pokrenuta je akcija angažovanja građana na skidanju snijega sa montažnih kuća gdje prijeti opasnost od urušavanja.

Do sada nije bilo zahtjeva za evakuacijom stanovnika kao ni za hranom i lijekovima.
Općinski Štab civilne zaštite je u stalnom zasjedanju, prati se stanje na cijelom području općine i preduzimaju se sve aktivnosti s ciljem zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:

Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina, u posljednjih 24 sata visina snijega iznosi od 60 centimetara u nižim, do 150 centimetara u višim predjelima općine. Sva sela koja pripadaju MZ Jabuka su zavejana i to: Kozarevići, Mazlina, Zbič, Božanovići,Vojnići, Dragovići, Slavičići, Ljaljica i Roskovići.

Broj stanovnika u ovim selima kreće se oko 50.

Na putnoj komunikaciji Njuhe-Zebina šuma u toku je pročišćavanje. Na putnoj komunikaciji Cvilin-Kožetin očišćena je jedna trećina puta, u toku dana nastavit će se čišćenje. Putna komunikacija Jabuka-Grebak je očišćena, dok je putna komunikacija Grebak – Delijaš još uvijek blokirana.

Putna komunikacija Foča – Miljevina je i dalje blokirana.

Do sada nije bilo zahtjeva za evakuacijom niti za hranom i lijekovima.
Puteve čiste komunalno preduzeće Ustikolina sa jednim skipom  i ,,Goraždeputevi” sa svojom mehanizacijom.

JP ,,Elektroprivreda BiH“- Podružnica ,,Elektrodistribucija“

Napajanje električne energije na području BPK-a Goražde je uredno i nije bilo prekida.

 

 

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.